Nabór Partnerów do Programu Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej - Science Startup

Nabór Partnerów do Programu Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej - Science Startup

07 kwietnia 2022 10:00

Ogłoszenie o naborze partnerów do

Programu Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej - Science Startup 

Podkarpackie Centrum Innowacji sp. z o.o. prowadzi nabór partnerów gospodarczych z obszarów MedTech, FoodTech, Przemysł 4.0/DeepTech do współpracy w Programie Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej „Science Startup”.

Celem Programu Akceleracyjnego Przedsiębiorczości Akademickiej – Science Startup jest rozwój przedsięwzięć innowacyjnych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym prowadzonych przez zespoły naukowe wywodzące się z uczelni wyższych mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego oraz ich wsparcie w zakładaniu start-upów akademickich, czyli przedsiębiorstw budujących swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o wyniki prac B+R.

Podmioty zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Programu:

Radosław Krajewski

tel. +48 798 870 498

e-mail: r.krajewski@pcinn.org

UE UE