O NAS

Podkarpackie Centrum Innowacji

  • Wspieramy podkarpackie projekty naukowe
  • Integrujemy naukę i biznes
  • Rozwijamy innowacyjne pomysły uczniów i studentów
"Łączymy naukę z biznesem w zakresie badań, rozwoju i innowacji"
O NAS

O NAS

Projekt Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) to wynik współpracy Województwa Podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions.

 

Przy udziale ekspertów Banku Światowego, a także Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zdiagnozowano potencjał rozwojowy województwa i wypracowano koncepcję Biura Transferu Technologii (BTT).

Usługi PCI są bezpłatne, dzięki finansowaniu ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, do końca 2029 r.

Kwota dofinansowania to 60 000 000 PLN.

Wsparcie dla projektów naukowych

Dotychczas zrealizowaliśmy 3 nabory do Programu grantowego o łącznej kwocie dofinansowania 30 mln zł dla 153 projektów z 5 podkarpackich uczelni.

Cały czas pracujemy nad wzmacnianiem potencjału regionu w obszarze rozwoju technologii, budowania i udostępniania zasobów wiedzy oraz doradztwa i szkoleń skierowanych do naukowców i kadry podkarpackich jednostek naukowych.

pci o nas

Przestrzeń dla innowacyjnych pomysłów

Skupiamy się na rozwijaniu innowacyjnych pomysłów młodych ludzi i poszerzaniu ich wiedzy na temat prototypowania i startup-ów. Organizujemy szkolenia, webinary, hackathony, a także cykliczne programy edukacyjne, takie jak Akademia ProtoLab.

Czym jest PCI?

Podkarpackie Centrum Innowacji to organizacja promująca wykorzystanie osiągnięć  naukowych w gospodarce. Buduje kluczowe umiejętności naukowców i studentów.

 

Wzmacnia potencjał regionu finansując prace badawczo-rozwojowe naukowców oraz wytwarzane w ten sposób nowe technologie i rozwiązania.

 

PCI wspiera innowacyjne pomysły młodych ludzi, poszerza ich wiedzę na temat startup-ów i prototypowania udostępniając pracownie makerspace, a także organizując programy edukacyjne i hackathony.

Skip to content