O NAS

Podkarpackie Centrum Innowacji

  • Wspieramy podkarpackie projekty naukowe
  • Integrujemy naukę i biznes
  • Rozwijamy innowacyjne pomysły uczniów i studentów
"Łączymy naukę z biznesem w zakresie badań, rozwoju i innowacji"
O NAS

O NAS

Projekt Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) to wynik współpracy Województwa Podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions.

 

Przy udziale ekspertów Banku Światowego, a także Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zdiagnozowano potencjał rozwojowy województwa i wypracowano koncepcję Biura Transferu Technologii (BTT).

Usługi PCI są bezpłatne, dzięki finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, do końca 2022 r.

Kwota dofinansowania to 100 000 000 PLN.

Wsparcie dla projektów naukowych

Dotychczas zrealizowaliśmy 3 nabory do Programu grantowego o łącznej kwocie dofinansowania 30 mln zł dla 153 projektów z 5 podkarpackich uczelni.

Cały czas pracujemy nad wzmacnianiem potencjału regionu w obszarze rozwoju technologii, budowania i udostępniania zasobów wiedzy oraz doradztwa i szkoleń skierowanych do naukowców i kadry podkarpackich jednostek naukowych.

pci o nas

Przestrzeń dla innowacyjnych pomysłów

Skupiamy się na rozwijaniu innowacyjnych pomysłów młodych ludzi i poszerzaniu ich wiedzy na temat prototypowania i startup-ów. Organizujemy szkolenia, webinary, hackathony, a także cykliczne programy edukacyjne, takie jak Akademia ProtoLab.

Czym jest PCI?

Podkarpackie Centrum Innowacji to organizacja promująca wykorzystanie osiągnięć  naukowych w gospodarce. Buduje kluczowe umiejętności naukowców i studentów.

 

Wzmacnia potencjał regionu finansując prace badawczo-rozwojowe naukowców oraz wytwarzane w ten sposób nowe technologie i rozwiązania.

 

PCI wspiera innowacyjne pomysły młodych ludzi, poszerza ich wiedzę na temat startup-ów i prototypowania udostępniając pracownie makerspace, a także organizując programy edukacyjne i hackathony.

Aktualności

21 września, 2023

Odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów

W dniu 21 września 2023 roku w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów. Wzięli w nim udział przedstawiciele uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacji biznesowych z regionu oraz PCI i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy Podkarpackim Centrum Innowacji, a Uczelniami – Partnerami projektu w latach 2024 – 2029, stan aktualny i planowane działania dotyczące Programu grantowego PCI, a także partnerstwa PCI w Europejskiej Radzie ds. Innowacji. Podsumowano również przeprowadzenie naboru do Mini Funduszu Rozwojowego. Komitet Alokacji Zasobów PCI jest organem kolegialnym powołanym w celu prowadzenia i nadzorowania współpracy Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz partnerów PCI, którymi są: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa […]

Czytaj dalej Czytaj dalej

21 września, 2023

Podkarpackie Centrum Innowacji Partnerem w Projekcie „MounteResilience”

Projekt „MountResilience” otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont Europa” – Mission CLIMA. Dzieki projektowi europejskie regiony i lokalne społeczności na obszarach górskich uzyskają wsparcie w zakresie przystosowania się do zmiany klimatycznych. Projekt realizowany będzie przez ponad 40 partnerów z 10 górskich regionów Europy, a Podkarpackie Centrum Innowacji będąc jedyną polską organizacją w Projekcie, reprezentuje województwo podkarpackie.

Czytaj dalej Czytaj dalej

18 września, 2023

Konferencja w Państwowej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

Jesteśmy w Państwowej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu na wyjątkowej konferencji dotyczącej sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz innowacji technologicznych.

Czytaj dalej Czytaj dalej
Skip to content