Podkarpackie Centrum Innowacji

Wspieramy - inspirujemy - integrujemy

Platformy działania
"Łączymy naukę z biznesem w zakresie badań, rozwoju i innowacji"
Wsłuchując się w potrzeby studentów, naukowców i przedsiębiorców PCI swoje działania koncentruje na trzech platformach. Pierwsza skupiona jest na wyborze oraz rozwijaniu najlepszych projektów B+R. Znalezienie odpowiedniego źródła finansowania jest trudne, dlatego w ramach drugiej platformy, budowana jest relacja pomiędzy światem nauki i biznesu. Trzecia platforma jest zaś fizyczną przestrzenią kreatywną, otwartą na ludzi realizujących własne projekty.
PCI - Projekty B+R
Projekty B+R

Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej jest olbrzymim wyzwaniem. Kluczowym działaniem Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) jest wybór oraz rozwijanie obiecujących projektów badawczych, we wczesnych etapach rozwoju, w celu ich komercjalizacji.

Projekty B+R >

PCI - Badania Zlecone
Badania zlecone

Platforma ustrukturyzowanych badań zleconych to pomost pomiędzy nauką a biznesem. PCI wspiera realizację projektów naukowo-badawczych, mając na celu wprowadzenie z sukcesem na rynek innowacji powstałych w podkarpackich jednostkach naukowych).

Badania zlecone >

PCI - ProtoLab
ProtoLab

Nauka i rozwój ściśle związane są z współpracą, dzieleniem się wiedzą oraz umiejętnościami. ProtoLab jest przestrzenią ludzi kreatywnych, realizujących własne projekty i pomysły. To otwarte szkolenia, warsztaty i wydarzenia, a także miejsce spotkań środowiska startupowego, skupiające mentorów z różnych dziedzin.

ProtoLab >

Aktualności
W ProtoLab bardzo dużo się dzieje. Przeglądaj aktualności, aby być na bieżąco i nie przegapić istotnych dla Ciebie informacji.
UE UE