Reis

Rozwój regionalnego ekosystemu innowacji i startupów (REIS)

Podkarpackie Centrum Innowacji jest jednym z kluczowych facylitatorów rozwoju Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów (REIS). Facylitacja w tym przypadku oznacza łączenie, ułatwianie, wspieranie, integrowanie oraz inicjowanie wspólnych działań, projektów i zmian. Jest działaniem często spotykanym w gospodarkach rozwiniętych i nastawionych na wdrażanie innowacji.

 

Pozwala uruchamiać potencjał drzemiący we współpracy przy projektach oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Efektem takiego podejścia są często multidyscyplinarne inicjatywy, w których uczestniczy kilku, a nawet kilkunastu partnerów. Poniżej działania realizowane wspólnie przez PCI i aktywnych uczestników Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów Podkarpacia.

Koalicja na rzecz Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów (REIS)

alt

Koalicja na rzecz Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów (REIS) na Podkarpaciu powstała w grudniu 2019 roku. Skupia przedstawicieli Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Loży Business Centre Club w Rzeszowie, Klastra Technologia w Medycynie TECHNOMED, firmy HugeTech oraz Klastra IT.

 

Wspólną płaszczyzną do działania dla członków Koalicji są dedykowane spotkania. Mają one na celu angażowanie uczestników do budowania wzajemnych relacji, nawiązywania efektywnej współpracy, a także podejmowania wspólnych projektów na rzecz rozwoju istniejącego ekosystemu innowacji.

 

W efekcie podjętych działań, przedstawiciele Koalicji opracowali kalendarz kluczowych wydarzeń dotyczących innowacji i startupów na Podkarpaciu. Jest on dedykowany dla studentów, naukowców, autorów prac badawczo-rozwojowych, przedsiębiorców i startupów. W wyniku spotkań Koalicji podejmowane są także działania mające na celu systematyczny rozwój ekosystemu innowacji i startupów Podkarpacia.

Podczas cyklicznych spotkań omawiane są również możliwości i szanse na wykreowanie wartościowych projektów na rzecz ekosystemu innowacji i startupów dla regionu. Zostały również wskazane i zarekomendowane nowe organizacje, z którymi chcemy nawiązać współpracę w najbliższym czasie. Rozpoczęto także mapowanie usług dla startupów i naukowców, które dostępne są w ekosystemie Województwa Podkarpackiego.

 

Koalicji na rzecz Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów pozwala na podejmowanie realnych działań związanych z inicjowaniem oraz współorganizowaniem kluczowych projektów i wydarzeń w szeroko rozumianej przestrzeni gospodarczej Podkarpacia.

Wednesday Innovation Night (WIN)

Wednesday Innovation Night to cykl spotkań przeznaczony dla naukowców, przedsiębiorców, właścicieli startupów, inwestorów, studentów, aniołów biznesu, organizacji pozarządowych i osób prowadzących działalność gospodarczą. Biorą w nich również udział przedstawiciele klastrów, instytucji otoczenia biznesu oraz twórcy prac badawczo-rozwojowych z podkarpackich uczelni. To doskonałe miejsce dla osób, którzy poszukują obszarów wspólnego działania. Wydarzenie pod egidą Podkarpackiego Centrum Innowacji daje realną szansę, by jego uczestnicy nawiązywali kontakty ze strony nauki i biznesu, otrzymywali wskazówki dot. rozwoju startupów, badań i innowacji, a także podejmowali współpracę przy nowych i ciekawych projektach.

Wednesday Innovation Night to doskonała okazja, by uczestnicy wydarzenia mogli również poznać bliżej działalność PCI, przedstawicieli projektów naukowych finansowanych w ramach programu grantowego PCI oraz uzyskać informacje na temat działalności Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących czy też prototypów stworzonych przez zespoły studenckie w pracowniach PCI ProtoLab.

 

Gośćmi specjalnymi każdej edycji WIN są uznani eksperci i prelegenci często spoza Podkarpacia, którzy dzielą się swoją wiedzą, dobrymi praktykami i umiejętnościami wśród przedstawicieli ekosystemu innowacji i startupów naszego regionu. Obecnie ze względu na zagrożenia związane z obecnością koronawirusa COVID-19 w codziennym życiu, wydarzenie przybrało charakter VIRTUAL WIN i zostało przeniesione do świata Internetu. Budowanie nowych relacji, płaszczyzn do inicjatyw i wspólnych działań odbywa się on-line.

Skip to content