Webinar: Przyszłość technologii: o żywności, kosmosie i energii. Zapraszamy!

Webinar: Przyszłość technologii: o żywności, kosmosie i energii. Zapraszamy!

28 maja 2021 13:52

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza na webinar:

Przyszłość technologii: o żywności, kosmosie i energii

9 czerwca 2021 r. (środa), godz. 16:00

Rejestracja: https://pci.clickmeeting.com/przyszlosc-technologii

AGENDA

16:00 Jacek Kubrak, Prezes Zarządu PCI "Technologie przyszłości"

16:45 dr Kornelia Kaczmarska, doktor nauk o żywności i technologii „Żywność przyszłości - trendy i innowacje w sektorze  Food- i AgriTech”

17:15 Paweł Pacek, Agencja Rozwoju Przemysłu - „Finansowanie projektów kosmicznych" - #2 spotkanie inspiracyjne programu New Space Leaders 

17:45 Sławomir Chrobak, Specjalista ds. rozwoju technologii PCI - „Kolorowa przyszłość energetyki”

PRELEGENCI

Jacek Kubrak - Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. Twórca innowacyjnych projektów inwestycyjnych oraz rozwiązań technologicznych. Współpracował z firmami inwestycyjnymi Private Equity oraz Venture Capital tworząc struktury finansowe transakcji przejęć oraz realizując interdyscyplinarne projekty doradczo-menedżerskie koncentrujące się na zwiększaniu wartości rynkowej przedsiębiorstw w oparciu o zmiany podejścia do innowacji oraz wdrożenia nowych technologii. 

Wspólnie z partnerami zbudował pierwszą polską prywatną firmę w branży kosmicznej Creotech Instruments S.A. Pozyskał dla niej inwestora strategicznego, jakim jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., przeprowadzając tym samym pierwszą inwestycję bezpośrednią Skarbu Państwa w podmiot prywatny po 1947 roku. Kluczowe przedsięwzięcia gospodarcze, jakie dotychczas zrealizował (nie licząc Creotech Instruments) to: Scan Computer Data Sp. z o.o., System 3000 S.A., SterProjekt S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Contango S.A. 

Kornelia Kaczmarska (PhD, MSc, Eng) – doktor nauk o żywności i technologii, absolwentka University of New South Wales (UNSW) w Sydney w Australii. Laureatka dwóch prestiżowych stypendiów doktoranckich ufundowanych przez UNSW i Australian Research Council. Specjalizuje się w chemii smaku i zapachu, żywieniu człowieka i tworzeniu nowych roślinnych zamiennikow mięsa. Posiada unikalne doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych o dużym potencjale komercyjnym zdobyte  w ramach współpracy z producentami żywności i jedną z największych organizacji naukowych Commonwealth Scientific and Industrial Researh Organisation (CSIRO) w Australii. 

Paweł Pacek - prawnik, absolwent Wydziału Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego SGH, oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego a także studiów EMBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Przez wiele lat zajmował się zarządzaniem funduszami UE m.in. związanych z cyfryzacją administracji oraz budową infrastruktury Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich. Obecnie Dyrektor  Biura Rozwoju Technologii w ARP S.A. gdzie zajmuje się m.in. wsparciem rozwoju innowacyjnych branż przemysłu takich jak technologie kosmiczne oraz robotyka i automatyka przemysłowa a także wdrażaniem usług proinnowacyjnych w dużych przedsiębiorstwach. Autor strategii biznesowej ARP SA w obszarze technologii kosmicznych oraz inicjator działań w niej ujętych: programu stażowego, instrumentów pożyczkowych i inwestycyjnych, ARP Space Academy, programu transferu technologii. W ramach konsorcjum ESA BIC Poland, odpowiedzialny z ramienia ARP SA za koordynację powołania inkubatora biznesowego w Polsce. Członek TASK FORCE-PL - zespołu zadaniowego ds. wyboru projektów finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną przy Ministerstwie Rozwoju oraz członek Rady Nadzorczej Creotech Instruments SA. Członek Zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. 

mgr inż. Sławomir Chrobak – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, kierunek:  Inżynieria Materiałowa. W latach 2011- 2012 praca w projekcie realizowanym na AGH, ukierunkowanym na opracowanie szkieł dla immobilizacji odpadów niebezpiecznych i radioaktywnych. Od 2012 r. pracownik Centrum Badawczo Rozwojowego na stanowisku  Inżyniera Badań i Rozwoju. Odpowiedzialny za rozwój technologii mających na cele wdrożenie nowych produktów zarówno w obrębie firmy jak i u klienta zewnętrznego. Specyfikował maszyny i urządzenia badawcze zgodnie z profilem działalności firmy. Współautor publikacji naukowych, wzorów użytkowych oraz europejskiego zgłoszenia patentowego. 

Udział w webinarze jest bezpłatny. Aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu należy zapisać się i połączyć poprzez dedykowaną platformę.

Zapraszamy!

UE UE