Współpraca polskich przedstawicieli środowiska naukowego z ESPON

Współpraca polskich przedstawicieli środowiska naukowego z ESPON

16 kwietnia 2021 12:49

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami ESPON, skierowanymi do przedstawicieli środowiska naukowego. Pierwszy komunikat adresowany jest do pracowników naukowych, zaś drugi do doktorantów i uczestników post-doc studies.

1. Otwarty nabór ekspertów do Naukowego Panelu Doradczego (Scientific Advisory Panel)

Projekt ma na celu m.in. nawiązanie ścisłej współpracy środowisk naukowych poszczególnych krajów należących do ESPON. Członkostwo w Naukowym Panelu Doradczym jest płatne. Eksperci odpowiadać będą za zapewnianie niezależnego i konstruktywnego wsparcia doradczego w zakresie prowadzonych przez ESPON badań. Każdy ekspert może otrzymać 15 tys. euro w całym okresie współpracy. Ponadto mogą uczestniczyć w szeregu różnorodnych warsztatów i seminariów. Będą mogli również zostać mentorami dla młodych naukowców (uczestniczących w dalej opisanym konkursie). Jest to doskonała okazja do zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku naukowym.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: LINK

Ogłoszenie opublikowano w listopadzie 2020 r. i jest ważne przez 20 miesięcy.

2. Konkurs dla początkujących naukowców (doktorantów i uczestników post-doc studies) stanowiący system wsparcia młodych osób zainteresowanych karierą naukową.

Współpraca jest płatna i w całym jej okresie doktorant może otrzymać maksymalnie 6 tys. euro. Doktoranci pod opieką mentorów będą mieli okazję uczestniczyć w badaniach prowadzonych przez ESPON i zdobyć doświadczenie w projektach międzynarodowych. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: LINK

Ogłoszenie opublikowano w grudniu 2020 r. i jest ważne przez 14 miesięcy.

Informacji na temat konkursów udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON: espon@mfipr.gov.pl

UE UE