PCI zaprasza do współpracy uczelnie wyższe z regionu

PCI zaprasza do współpracy uczelnie wyższe z regionu

02 października 2020 11:09

Podkarpackie Centrum Innowacji ma ambitne plany, aby stworzyć sprawny ekosystem współpracy z uczelniami akademickimi w regionie. Dzięki planom wspólnego działania kadry naukowców, studentów oraz firm jest szansa, by w niedalekiej przyszłości tworzyć ciekawe prototypy oraz innowacyjne rozwiązania dla sektora usług i przemysłu. 

Obecnie partnerami PCI jest Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Podkarpackie Centrum Innowacji swoim działaniem chce objąć pozostałe uczelnie regionu. W spotkaniu, którego inicjatorem było PCI, uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Podkarpackie Centrum Innowacji w ramach współpracy oferuje program grantowy dla zespołów naukowych z uczelni regionu. Umożliwia on wsparcie finansowe na realizację ambitnych prac badawczo-rozwojowych. PCI oferuje także współpracę w ramach Regionalnej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, która zrzesza obecnie 54 podmioty z całego Podkarpacia.

W ofercie PCI znajduje się również przestrzeń PCI ProtoLab. To pracownie wirtualnej rzeczywistości, skanowania i druku 3D, warsztat techniczny ze sprzętem, pracownie komputerowa i elektroniczna. Przestrzeń kreatywna służy rozwojowi talentów studentów działających w kołach naukowych oraz kadry akademickiej celem wzajemnej współpracy i realizowaniu wspólnych, ambitnych przedsięwzięć.

Podkarpackie Centrum Innowacji rozszerzając współpracę z uczelniami wyższymi regionu, zaplanowało szereg spotkań i wizyt w siedzibach jednostek w terenie.

UE UE