O zarządzaniu strachem i jego wpływie na kadrę pracowniczą

O zarządzaniu strachem i jego wpływie na kadrę pracowniczą

08 lipca 2020 09:37

Różnice i zależności między pojęciami strachu i lęku, a także rola lidera w kontekście zarządzania strachem to zagadnienia, które podczas konferencji „Przedsiębiorcy dla przedsiębiorców” poruszył dr Henryk Pietrzak, Dyrektor Instytutu Psychologii Collegium Humanum Szkoły Głównej Menadżerskiej.

Konferencja #PdlaP była płaszczyzną dyskusji o możliwościach rozwoju w trakcie epidemii koronawirusa oraz o wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami z mikro, małych i średnich firm. Podczas prelekcji i paneli dyskusyjnych eksperci zaprezentowali aktualne trendy biznesu oraz propozycję zmian celem eliminacji trudności w obecnej sytuacji gospodarczej.

Dr Henryk Pietrzak, Dyrektor Instytutu Psychologii Collegium Humanum Szkoły Głównej Menadżerskiej wygłosił prelekcję „Zarządzanie strachem – wpływ na kadrę pracowniczą”. Ekspert stwierdził, że kluczowym zadaniem liderów w sytuacji zagrożenia i zarządzania strachem jest wiarygodne informowanie pracowników, stwarzanie poczucia bezpieczeństwa oraz dyrektywne zarządzanie w momencie, gdy zespół nie potrafi zrozumieć sytuacji, w której się znalazł.

Jego zdaniem manager staje się wówczas podstawowym źródłem informacji i punktem odniesienia. Ludzie jako grupa społeczna poddają się sugestiom i wytycznym, podczas tej niezrozumiałej rzeczywistości, jest to również dla nich oparcia. Ważne dla kierowania zespołem jest także budowanie własnego autorytetu. Lider musi być pewien wypowiadanych przez siebie kwestii, gdyż jego decyzje integrują grupę, którą zarządza i dają jej poczucie bezpieczeństwa. 

UE UE