Debatowali jak wspomóc podkarpacki biznes

Debatowali jak wspomóc podkarpacki biznes

17 kwietnia 2020 14:38

Jacek Kubrak, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji był uczestnikiem wideokonferencji, podczas której przedstawiciele biznesu oraz samorządu z marszałkiem Władysławem Ortylem, debatowali w jaki sposób pomóc firmom w czasie załamania gospodarczego.

 

We wczorajszej wideokonferencji uczestniczyli dyrektorzy kluczowych departamentów urzędu marszałkowskiego. Wspólnie szukano odpowiedzi na pytania, jakie działania będą skuteczne dla lokalnego biznesu. Nie zabrakło pomysłów ze strony przedsiębiorców oraz propozycji i możliwości, jakie może zaoferować Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Podkarpackiego Związku Pracodawców Lewiatan, Podkarpackiego Klubu Biznesu oraz Rzeszowskiej Loży BCC.

 

Ze względu na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2, spotkanie miało charakter on-line, poprzez zastosowanie komunikatorów w Internecie. Dyskusja pomiędzy przedstawicielami urzędu i instytucji biznesu miała charakter merytorycznej rozmowy. Doszło do wymiany tak potrzebnych informacji oraz wiedzy w kwestii potencjalnej pomocy i wspólnego działania.  Marszałek zapewnił, że kolejne tego typu dyskusje odbędą się w niedalekiej przyszłości.  

 

W debacie uczestniczyli: Mariusz Bednarz prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Tomasz Czop dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Jacek Kubrak prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji, Krzysztof Staszewski prezes Podkarpackiego Funduszu Rozwoju, Artur Rozmus prezes Podkarpackiego Związku Pracodawców Lewiatan, Piotr Kamiński kanclerz Loży Rzeszowskiej BCC, Małgorzata Kucharska prezes Podkarpackiego Klubu Biznesu a także Agnieszka Czuchra dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego, Wojciech Magnowski dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego, Danuta Cichoń dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej.

 

Źródło zdjęcia:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

UE UE