Budujemy zespół ProtoLab na Copernicus Hackathon!

Budujemy zespół ProtoLab na Copernicus Hackathon!

24 stycznia 2020 15:24
Zbieramy chętnych do zespołu ProtoLab! Szukamy właśnie Ciebie, a przede wszystkim: 


  • programistów komputerowych ⌨
  • projektantów interfejsów 📱
  • grafików 🖼
  •  ekspertów GIS i EO 👨‍💻
  • kierowników projektów 👷‍♂️
  • ekspertów tematycznych (rolnictwo, energia, leśnictwo itp. 👩‍🌾)


Czym jest Copernicus Hackathon? Jest częścią programu European Union Copernicus Start-up, którego celem jest stymulowanie i generowanie nowych pomysłów biznesowych opartych na danych i usługach Copernicus. Hackathon Copernicus odbędzie się w Łodzi i będzie trwał od 7 do 14 marca 2020, a zespoły mogą zgłaszać się do 29.02.2020. Jak sami widzicie, mamy tylko i aż dwa tygodnie żeby zebrać specjalistów i utworzyć interdyscyplinarny zespół ProtoLab, który pojedzie, stanie do rywalizacji i przywiezie pierwsze miejsce do Rzeszowa! Dokładne informacje na temat Hackathonu, oraz kogo dokładnie szukamy do zespołu znajdziecie o tutaj,  a klikając w zielony baner "rules of participation" znajdziecie dokładną instrukcję z zasadami uczestnictwa.

Zapraszamy Was do ProtoLab po więcej informacji dotyczących budowy zespołu, czy samego Copernicus Hackathon!

W sprawie zgłoszeń i informacji kontaktuj się z naszymi animatorami w ProtoLab - Karolem Dziadoszem i Agatą Wojciechowską osobiście, lub pisząc maila czy dzwoniąc! 


Karol - k.dziadosz@pcinn.org 504238276

Agata - a.wojciechowska@pcinn.org 504238352
Celami programu Copernicus Hackathon są między innymi:

• Zwiększenie liczby użytkowników danych i usług Copernicus

• Generowanie nowych pomysłów biznesowych na podstawie danych i usług Copernicus

• Podnoszenie świadomości na temat możliwości oferowanych przez dane i usługi Copernicus

• Przeszkolenie potencjalnych użytkowników w zakresie dostępu oraz korzystania z danych i usług Copernicus

• Wspieranie rozwoju Copernicus downstream eco-system, poprzez sprzyjanie współpracy między wieloma zainteresowanymi stronami i maksymalizowanie korzyści społecznogospodarczych programu Copernicus UE UE