Badanie Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu – prace B+R

28 lutego, 2022

Na przełomie listopada i grudnia 2021 r. PCI realizowało badanie „Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu”, którego celem było pozyskanie informacji na temat potencjału badawczo-rozwojowego podkarpackich jednostek naukowych oraz potrzeb podkarpackich uczelni i naukowców w zakresie finansowania projektów naukowych.

Do udziału w badaniu zgłosiło się łącznie 9 podkarpackich uczelni: 4 akademickie oraz 5 zawodowych. Aż siedem instytucji zadeklarowało, że na obecną chwilę prowadzi prace badawczo-rozwojowe, natomiast wszystkie uczelnie wskazały, iż chciałyby realizować je w przyszłości.

Respondenci zapytani zostali także o obszar prac badawczo-rozwojowych w odniesieniu do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji województwa podkarpackiego. Odpowiedź na to, jak również inne pytania dotyczące stanowiska uczelni podkarpackich wobec prac B+R znajdą Państwo na poniższej infografice. 

Udostępnij
Skip to content