Zaproszenie do udziału w badaniu

Zaproszenie do udziału w badaniu

26 listopada 2021 08:57

Podkarpackie Centrum Innowacji organizuje badanie pt. „Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu”. Do udziału w badaniu zaproszone są uczelnie posiadające siedzibę na terenie Podkarpacia. 

Badanie skierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego, skupionego wokół szkół wyższych posiadających siedzibę na terenie Podkarpacia: władz uczelni, przedstawicieli laboratoriów oraz naukowców. 

Głównym celem badania jest pozyskanie informacji na temat potencjału badawczo-rozwojowego podkarpackich jednostek naukowych oraz potrzeb podkarpackich uczelni i naukowców w zakresie finansowania projektów naukowych.

- Badanie jest prowadzone metodą CAWI, za pomocą ankiety internetowej. Dla każdej grupy docelowej badania: władz, przedstawicieli laboratoriów oraz naukowców, została przygotowana oddzielna ankieta internetowa, dopasowana do funkcji pełnionej w strukturze uczelni. Ankiety zbudowane są z ok. 20-30 prostych pytań: głównie zamkniętych oraz półotwartych, umożliwiających respondentom pozostawienie komentarzy i uwag - mówi Anna Sadowy, Specjalistka ds. badań i analiz w PCI.

Uczelnie, które wezmą udział w badaniu, będą miały niepowtarzalną okazję, aby zaprezentować swój potencjał naukowy (kadry, zaplecze laboratoryjne, infrastrukturę, opracowane rozwiązania i in.) oraz podkreślić swój status jako jednostki prowadzącej działalność na rzecz rozwoju innowacji w regionie, poprzez udział w filmie promocyjnym poświęconym podkarpackim jednostkom naukowym. Za jego nagranie, opracowanie i promocję odpowiadać będzie Podkarpackie Centrum Innowacji. 

W ramach podziękowań za udział w badaniach, uczelnie otrzymają indywidualne opracowania, prezentujące ich sytuację na tle pozostałych jednostek naukowych z regionu. Zostaną one przekazane władzom uczelni w formie elektronicznego raportu, po opracowaniu macierzy danych wynikowych przez zespół badawczy PCI.

Dodatkowo, w ramach podziękowań dla uczelni, która wykaże się największym zaangażowaniem (mierzonym liczbą wypełnionych ankiet) Podkarpackie Centrum Innowacji zaplanowało opracowanie specjalnego artykułu w biuletynie PCI IMagInn (dostępnym na stronie internetowej https://pcinn.org/biuletyn oraz w wersji drukowanej). Może on promować innowacyjne, wypracowane na uczelni rozwiązanie technologiczne, osiągnięcia naukowe, posiadaną infrastrukturę laboratoryjną bądź planowane działania w obszarze B+R. 

Pozyskane w trakcie badania dane pozwolą na dostosowanie oferty Podkarpackiego Centrum Innowacji tak, aby skutecznie wspierać przedsięwzięcia podejmowane przez podkarpackie jednostki naukowe. - Wyniki ankiet posłużą nam również do lepszego zrozumienia napotykanych przez uczelnię trudności związanych z działalnością badawczo-rozwojową m.in. w procesie aplikowania o zewnętrzne środki finansowe, realizacji projektów czy wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Jest to niezwykle ważne ze względu na zbliżający się okres przygotowań do kolejnej perspektywy unijnej obejmującej lata 2021-2027, stwarzający możliwości tworzenia nowych instrumentów wsparcia. Poprzez wypełnienie ankiety uczelnie mają zatem możliwość współudziału w kształtowaniu przyszłych instrumentów i programów PCI - dodaje Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. rozwoju technologii w PCI.

Uczelnie zainteresowane udziałem w badaniu zachęcamy do kontaktu mailowego z Anną Sadowy: badania@pcinn.org, Specjalistką ds. badań i analiz w PCI.

 

UE UE