Szkolenie "Prezentacja oferty konkursowej Narodowego Centrum Nauki"

Szkolenie "Prezentacja oferty konkursowej Narodowego Centrum Nauki"

02 czerwca 2022 10:11

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza do udziału w szkoleniu online organizowanym we współpracy z Narodowym Centrum Nauki. Wydarzenie skierowane jest do naukowców z innowacyjnymi pomysłami, kadry naukowej prowadzącej działalność badawczo-rozwojową, pracowników jednostek naukowych, doktorantów i studentów.

Prezentacja oferty konkursowej Narodowego Centrum Nauki

14 czerwca br. (wtorek), godz. 09:00

Rejestracja: https://pci.clickmeeting.com/ncn

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną konkursy NCN/konkursy międzynarodowe, wraz ze sposobem aplikacji oraz procedurą oceny wniosku. Ekspert Narodowego Centrum Nauki krok po kroku wyjaśni kto może starać się o grant, jak należy skonstruować wniosek, sporządzić dokumentację konkursową oraz kosztorys, a także wskaże kwestie etyczne i plan zarządzania danymi.

Agenda:

  • 09:00-10:00  Prezentacja szkoleniowa cz. 1
  • 10:00-10:15  Przerwa
  • 10:15-11:15  Prezentacja szkoleniowa cz.2
  • 11:15-11:45  Sesja pytań i odpowiedzi

W roli eksperta wystąpi dr Anna Wiktor - Koordynator dyscyplin w dziale Nauk o Życiu, Narodowe Centrum Nauki

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, kierunku biotechnologia w Krakowie. W 2006 r. rozpoczęła studia doktoranckie na WBBiB UJ, podczas których przebywała na kilku stażach zagranicznych w Zakładzie Biochemii Medical College of Wisconsin, Milwaukee, USA oraz w Eye Institute, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, USA. Po obronie pracy doktorskiej w 2013 r. została zatrudniona w Zakładzie Biofizyki WBBiB na stanowisku adiunkta naukowego. W latach 2012-2014 realizowała grant PRELUDIUM przyznany przez Narodowe Centrum Nauki. W latach 2013-2016 realizowała kilka grantów badawczych NCN, w których była wykonawcą oraz dwa granty z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności statutowej, gdzie występowała jako kierownik projektu. Była członkiem American Society for Photobiology oraz Association for Research in Vision and Ophthalmology. Jest autorką kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach o wysokim współczynniku cyrkulacji oraz ma na swym koncie liczne wystąpienia na konferencjach międzynarodowych m.in. w USA, Hiszpanii i Chorwacji. Ponadto w 2016 r. otrzymała prestiżową nagrodę American Society for Photobiology w Tampa, Floryda, USA. Od marca 2017 r. zatrudniona w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziedzinie Nauk o Życiu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu należy zapisać się i połączyć poprzez dedykowaną platformę.

Rejestracja: https://pci.clickmeeting.com/ncn

Zapraszamy,

Zespół PCI

UE UE