PCI ProtoCreativeLabs: Space dla rozwoju Podkarpacia

PCI ProtoCreativeLabs: Space dla rozwoju Podkarpacia

25 lutego 2021 09:46

Jednym z integralnych obszarów działalności Platformy 3. Podkarpackiego Centrum Innowacji jest ProtoCreativeLabs: Space. P3, czyli PCI ProtoLab jest miejscem tworzenia oraz prototypowania nowych rozwiązań produktowych czy usługowych, które mogą stać się podstawą do rozwoju „pomysłu na biznes”. Jednocześnie jest to wyjątkowe miejsce stworzone do kreatywnego myślenia dla studentów, naukowców i uczniów z Podkarpacia. 

ProtoCreativeLabs: Space powstało z inicjatywy Prezesa Zarządu PCI, Jacka Kubraka. - ProtoCreativeLabs Space EXPLoration jest miejscem do którego każda zainteresowana uczelnia na Podkarpaciu może przyjść z własnym projektem na „kosmiczny biznes”, analogicznie - każde podkarpackie przedsiębiorstwo może przyjść ze swoim „kosmicznym rozwiązaniem”. Naszą naturalną kompetencją jest wspólnie, „ramię-w-ramię” opracować ścieżkę rozwoju takiego rozwiązania, a także umożliwić przedsiębiorcom współpracę ze środowiskiem akademickim. Rolą PCL:Space jest znaleźć połączenie tych dwóch światów, w celu stworzenia wyjątkowych projektów – mówi Marcin Rudnicki, Business Developer ProtoCreativeLabs w Podkarpackim Centrum Innowacji.

Adresatami działań programowych oraz projektowych w ramach ścieżki PCI SPACE EXPLoration są studenci i kadra naukowa trzech uczelni partnerskich (Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania) oraz innych podkarpackich uczelni, a także kadra inżynierska i zarządzająca przedsiębiorstw z Doliny Lotniczej dostarczających rozwiązania dla sektora kosmicznego. - Działalność PCI ProtoCreativeLabs: Space ukierunkowana jest na dobre rozpoznanie realnych potrzeb, możliwości i aspiracji środowiska naukowego oraz przemysłowego na Podkarpaciu. PCI jest partnerem oraz łącznikiem współpracy na linii „uczelnia-biznes”, ponieważ razem szukamy możliwości uzyskania nowych przewag konkurencyjnych dla lepszego rozwoju naszego województwa - dodaje Marcin Rudnicki. 

Działania podejmowane w ramach PCI ProtoCreativeLabs: Space wpisują się bezpośrednio w Regionalną Inteligentną Specjalizację wiodącą, jaką jest lotnictwo i kosmonautyka czyli RIS 1. - Dostrzegając potencjał rozwojowy województwa podkarpackiego w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących m.in. technologie kosmiczne i dane satelitarne, już teraz przygotowujemy się do uruchomienia programu mentorskiego „New Space Leaders” oraz projektu „Carpathia Space Constellation”, które pomogą rozwinąć potencjał Podkarpacia - podkreśla Marcin Rudnicki.

Przed PCL: Space intensywne miesiące, już teraz nawiązywana jest współpraca z ekspertami Polskiej Agencji Kosmicznej, Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego, Sieci Badawczej Łukasiewicz, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz przedsiębiorstwami polskiego sektora kosmicznego. Niebawem swój początek będą miały projekty, których zadaniem będzie rozwój sektora kosmicznego w województwie podkarpackim. - Naszym zadaniem jest pomoc, wsparcie, rozwój oraz wnoszenie „ducha innowacyjności”. Współpraca z przedstawicielami sektora kosmicznego jest tutaj nie tylko „niezbędną koniecznością”, ale też przede wszystkim „innowacyjną radością” – i do tego właśnie dążymy. Zaangażowanie potencjału osobowego, technologicznego czy finansowego ze strony nauki i przedsiębiorstw w obszar tworzenia nowych rozwiązań dla polskiego sektora kosmicznego, należy postrzegać jako możliwość osiągnięcia „potrójnej wygranej” na linii nauka-biznes-społeczeństwo - komentuje Marcin Rudnicki i dodaje - Mając również na względzie możliwości rozwoju nowych rozwiązań, które mają powstać w ramach tworzącego się Klastra Kosmicznego chcielibyśmy, aby rozwiązania nauki i biznesu wypracowywane z udziałem potencjału Podkarpackiego Centrum Innowacji, znalazły w nim swoje trwałe miejsce w bliskiej przyszłości.

Podkarpackie Centrum Innowacji powstało w wyniku współpracy Województwa Podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions. Partnerami projektu są kluczowe uczelnie regionu: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Misją PCI jest wspieranie, inspirowanie i integrowanie uczestników Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów. We współpracy z jednostkami naukowymi oraz podkarpackimi instytucjami i organizacjami tworzone jest unikalne w skali kraju przedsięwzięcie łączące świat nauki i biznesu. 

UE UE