Zestawienie wniosków po ocenie formalnej w ramach II naboru do programu grantowego

Zestawienie wniosków po ocenie formalnej w ramach II naboru do programu grantowego

29 lipca 2020 12:59

W związku z oceną formalną prowadzoną w ramach II naboru do Programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych, informujemy, że spośród 143 złożonych wniosków:

  •  69 wniosków nie wymaga korekty i mogą być przekazane do oceny merytorycznej,
  •  74 wnioski wymagają korekty przed skierowaniem do oceny merytorycznej.

Poniżej znajduje się „Zestawienie wniosków po ocenie formalnej” (ułożone w kolejności rosnącej wg numeru wniosku w systemie on-line) wraz ze wskazaniem ich statusu: Wymaga korekty” lub „Poprawny formalnie”: Ocena formalna II nabór – plik do pobrania


Informacja o statusie wniosku zostanie przekazana w najbliższych dniach do CTT Państwa uczelni oraz wysłana za pośrednictwem systemu on-line do każdego z Zespołów naukowych, przy czym w przypadku:

  • wniosków nie wymagających korekty – nie jest konieczne dokonywanie żadnych czynności,
  • wniosków wymagających korekty – wraz z informacją o konieczności dokonania poprawek przekazany zostanie ich wymagany zakres oraz instrukcja dalszego postępowania.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem konkursu:

  •  poprawki we Wniosku mogą zostać naniesione tylko we wskazanym przez PCI zakresie,
  •  termin na dostarczenie poprawionego wniosku do PCI to maksymalnie 5 dni roboczych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej programgrantowy@pcinn.org

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

UE UE