Konferencja INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE

Konferencja INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE

07 listopada 2019 11:00
Wczoraj (6 listopada) w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim miała miejsce Konferencja Innowacje-Pomiary-Akredytacje. Została zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Innowacji. Jej główny temat to rozwój sieci laboratoriów na Podkarpaciu.
 
W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących podkarpackie uczelnie, laboratoria, firmy, urzędy administracji państwowej oraz samorząd województwa: Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, który objął honorowy patronat nad imprezą. 
 
Regionalna Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących skupia 33 jednostki na Podkarpaciu. Jej głównym celem jest rozwój podkarpackich firm i przedsiębiorstw w oparciu o wykorzystanie lokalnego potencjału naukowo-badawczego. Pierwotnie była to grupa 13 laboratoriów, potem doszły kolejne. Obecnie w sieci znajduje się 33 laboratoriów w tym 10 akredytowanych, które funkcjonują na uczelniach wyższych oraz w środowisku biznesowym. RSLBiW tworzą jednostki reprezentujące uczelnie: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz WSIiZ w Rzeszowie. Pośród firm znajdują się m.in. Nestle Rzeszów, Gamrat Jasło, Huta Stalowa Wola. 
 
Pośród prelegentów swoje referaty przedstawili: dr inż. Roman Tabisz Politechnika Rzeszowska „Wprowadzenie – stan sieci i plany na przyszłość”, dr inż. Anna Boratyńska-Sala Politechnika Krakowska „Metody projektowania innowacyjnych rozwiązań”, mgr Aleksandra Lewicka, mgr Andrzej Lewicki z Głównego Urzędu Miar Warszawa „Udział laboratoriów akredytowanych i notyfikowanych w uzyskiwaniu znaku CE”, a także dr. inż. Paweł Fotowicz z Głównego Urzędu Miar Warszawa „Nowe podejście do szacowania niepewności wyników pomiarów” i dr inż. Grzegorz Bajorek „Akredytowane i notyfikowane Laboratorium Centrum Technologiczne Budownictwa. Instytut Badań i Certyfikacji w Rzeszowie”.
 
Konferencję zakończyła dyskusja panelowa wraz z uczestnikami: „W kierunku Podkarpackiego Centrum Badań i Certyfikacji. Jak usprawnić relację Producenci – Laboratoria – Rynek”, którą moderował Konrad Frontczak Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań Podkarpackiego Centrum Innowacji.
UE UE