Konkurs - Przestrzeń Kreatywności

Konkurs - Przestrzeń Kreatywności

07 listopada 2019 11:00

Podkarpackie Centrum Innowacji ogłasza Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów na biznesplan wpisujący się w priorytety Inteligentnych Specjalizacji Podkarpacia, pod nazwą „Przestrzeń Kreatywności”.

Zakres tematyczny zgłaszanych biznesplanów powinien dotyczyć jednej lub kilku Inteligentnych Specjalizacji Podkarpacia, którymi są: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, informatyka i telekomunikacja oraz jakość życia.

Celem Konkursu jest stworzenie możliwości uczniom i studentom, by ich przelane na papier i skalkulowane pomysły, miały szanse zaistnieć na rynku w postaci produktów i usług, dzięki Programowi Inkubacyjnemu Protolabu Podkarpackiego Centrum Innowacji oraz opiece mentorskiej i wsparciu administracyjno-prawnemu.

Konkurs rozpoczyna się 7 listopada 2019 r. i jest podzielony jest na dwa etapy.

Termin składania kompletnych biznesplanów to poniedziałek 9 grudnia 2019 r., godz. 16.00, po którym nastąpi ocena formalna i merytoryczna wszystkich zgłoszonych biznesplanów, dokonana przez Kapitułę Konkursową.

Pierwszy etap Konkursu zakończy się w poniedziałek 16 grudnia 2019 r. ogłoszeniem Finalistów Konkursu na stronie internetowej Podkarpackiego Centrum Innowacji, wyłonionych przez Kapitułę Konkursową, którzy wezmą udział w drugim etapie, jakim będzie Finał Konkursu.

W środę 18 grudnia 2019 r., Finaliści zaprezentują swój pomysł na biznes przed Kapitułą Konkursu, złożoną z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i organizacji gospodarczych z Podkarpacia, w tym klastrów działających w obszarach Inteligentnych Specjalizacji regionu.

Opis trzech głównych nagród znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu Konkursu.

Dzięki Konkursowi i nagrodzonym biznesplanom, Podkarpackie Centrum Innowacji chce zaprosić do kreatywnej przestrzeni Protolabu osoby i zespoły, które przez następnych kilka miesięcy, tworzyć będą prototypy produktów lub usług, tzw. MVP (Minimum Viable Product), aby sprawdzić założenia biznesplanu i możliwości ich komercjalizacji.

Program Inkubacyjny Protolabu Podkarpackiego Centrum Innowacji otwiera w ten sposób ścieżkę do realizacji marzeń i wdrożenia pomysłów uczniów i studentów, traktując Finał Konkursu, jako początek wspólnej, przedsiębiorczej drogi w stronę rynkowego sukcesu.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów szkół ponadginazjalnych i studentów z całego Województwa Podkarpackiego.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Pana Władysława Ortyla.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów szkół ponadginazjalnych i studentów z całego Województwa Podkarpackiego.

Życzymy weny i czekamy na Wasze pomysły!
Podkarpackie Centrum Innowacji

Więcej informacji na www.konkurs.pcinn.org

UE UE