I Spotkanie Członków Rady Sieci Laboratoriów

I Spotkanie Członków Rady Sieci Laboratoriów

05 marca 2020 16:00
W PCI miało miejsce I spotkanie członków Rady Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. Podczas spotkania w dniu 4 marca br. omówiono ankietę usług badawczych i wzorcujących oferowanych przez laboratorium współpracujące w ramach PSLBiW. Dyskusja dotyczyła także kolejnej wersji strony www.badania.pcinn.org i konsultacji proponowanych zmian. Na stronie internetowej będą promowane laboratoria zrzeszone w sieci. 
 
W agendzie spotkania nie zabrakło także wniosków w kwestii wydarzenia firmowego, tj. III Konferencja „INNOWACJE – POMIARY – AKREDYTACJE”. Dyskusja dotyczyła organizacji tego wydarzenia, jego ostatecznej formy, tematów kluczowych, zapraszanych gości i prelegentów. Kolejne spotkanie przedstawicieli laboratoriów współpracujących w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, zaplanowano wstępnie na przełom marca/kwietnia 2020 r.
UE UE