Zdalna platforma badawcza – innowacyjny projekt naukowców z Politechniki Rzeszowskiej

27 marca, 2023

Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej opracowali system do komunikacji satelitarnej i radiowej z możliwością zdalnego dostępu dla użytkowników z całego świata. Projekt – dedykowany branży kosmicznej i lotniczej – otrzymał ponad 200 tys. dofinansowania w ramach Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji.

W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju dane. Zgodnie z wizją Polskiej Agencji Kosmicznej, w roku 2030 polski sektor kosmiczny będzie w stanie zapewnić Polsce niezależność w dostępnie do danych satelitarnych i w ich zastosowaniu. Odpowiedzią na ten trend jest projekt naukowców z Politechniki Rzeszowskiej.

Platforma opracowana przez podkarpacki zespół naukowy składa się z modularnych urządzeń nadawczo-odbiorczych zapewniających nadawanie i odbiór w szerokim zakresie pasm radiowych, od krótkich do wysokich mikrofal, a także badania w niższych zakresach fal EM. Stacja umożliwia komunikację z satelitami, odbiór sygnałów sond kosmicznych i orbiterów, a także inne badania z zakresu radiokomunikacji, propagacji fal EM i radioastronomii.

W skład zespołu naukowego wchodzili nie tylko pracownicy etatowi uczelni, ale również studenci.

– W trakcie realizacji projektu nawiązaliśmy wiele kontaktów ze środowiskiem naukowym i biznesowym z całego świata. Wśród polskich podmiotów, zainteresowanie rozwojem opracowywanej technologii wyraziła Polska Agencja Kosmiczna, widząc potencjał wykorzystania stacji w różnych przedsięwzięciach o charakterze naukowo-biznesowym – mówi dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. PRz, lider zespołu badawczego.

W przyszłości, stacja zostanie uruchomiona i udostępniona podmiotom komercyjnym oraz jednostkom badawczo-naukowym w celach dalszego rozwoju oraz badań naukowych związanych z branżami lotniczą i kosmiczną. Utrzymanie platformy w trendach krajowych i światowych będzie spełnieniem wymagań obecnego i przyszłego rynku.

Dodatkowo, platforma zapewni możliwość przeprowadzania złożonych, kompleksowych badań nie ograniczających się tylko do jednego aspektu łączności satelitarnej. Oprócz tego istnieje możliwość ustalenia własnej konfiguracji do prowadzonych badań.

– Rynek łączności satelitarnej i przemysłu kosmicznego stale się rozwija, co skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na usługi komunikacyjne oraz zaawansowane badania radiokomunikacyjne dla potencjalnych aplikacji kosmicznych. Integracja systemów umożliwiających szeroki zakres badań może okazać się kluczowa dla sprawnego rozwoju technologii kosmicznych w zakresie radiokomunikacji – dodaje dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. PRz.

Pełna nazwa projektu naukowego brzmi: „Opracowanie i optymalizacja systemu do komunikacji satelitarnej i badań radiowych dla branży kosmicznej i lotniczej”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach III naboru do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Udostępnij

Przeczytaj również

27 lutego, 2024

PCI współorganizatorem HackCarpathia!

Już 6-7 kwietnia odbędzie się HackCarpathia, czyli największy hackathon w Rzeszowie. Jego uczestnicy będą tworzyć innowacyjne projekty w dwóch kategoriach otwartych: gamingu oraz inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego. Przewidywana pula nagród już wynosi  10 000 PLN i …jeszcze rośnie. 

Czytaj dalej Czytaj dalej

14 maja, 2024

Miliony z Funduszy Europejskich na innowacyjne projekty dla podkarpackich uczelni 

Podkarpackie Centrum Innowacji rozpoczyna nabór do kolejnej edycji Programu Grantowego, który wspiera prace badawczo-rozwojowe jednostek naukowych w regionie. Wartość składanych projektów może wynieść nawet 400 tys. zł, a łączna pula środków do rozdysponowania to 6 mln zł.

Czytaj dalej Czytaj dalej

8 maja, 2024

Kosmiczna Komunikacja – budowanie mostów między nauką a biznesem 

Wiodącym tematem kolejnej w tym roku „Strefy Inspiracji PCI” będzie kosmiczna komunikacja. To domena Macieja Myśliwca – specjalisty w zakresie komunikacji i eksperta sektora kosmicznego, który opowie jak łączyć świat nauki i biznesu – oczywiście w obszarze pozaziemskim. Spotkanie już 21 maja!

Czytaj dalej Czytaj dalej

7 maja, 2024

Dzień otwarty PCI ProtoLab

W ramach dwudziestolecia naszego członkostwa w Unii Europejskiej, Podkarpackie Centrum Innowacji dołącza do wspólnego świętowania Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 10 maja zapraszamy do udziału w interesujących warsztatach i poznania kreatywnej przestrzeni PCI ProtoLab!

Czytaj dalej Czytaj dalej
Skip to content