Szkolenie organizowane we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

7 maja, 2021

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza do udziału w szkoleniu online organizowanym we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Wydarzenie dedykowane jest władzom oraz kadrze administracyjnej i naukowej podkarpackich uczelni, a jego celem jest prezentacja założeń i zasad aplikowania w ramach dwóch konkursów ogłoszonych przez NCBR w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Konkursy NCBR:

Konkurs na realizację działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Nabór wniosków: 20.05-5.07.2021 r. Budżet konkursu: 60 mln zł

Konkurs na działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w obszarze projektowania uniwersalnego. Nabór wniosków: 20.05-8.07.2021 r. Budżet konkursu: 20 mln zł

Po zakończonej prezentacji, eksperci NCBR udzielą odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników szkolenia. 

Termin: 17 maja 2021 r. (poniedziałek), godz. 12:00

Rejestracja: https://pci.clickmeeting.com/pci-ncbir

Prelegenci:

  • Marzena Durkiewicz-Sirocka – główna specjalistka, Sekcja Zarządzania Programami, Dział Rozwoju Kadry Naukowej
  • Aleksandra Sawicka – główna specjalistka, Sekcja Zarządzania Programami, Dział Rozwoju Kadry Naukowej
  • Anna Marciniak – kierowniczka Sekcji Zarządzania Programami, Dział Rozwoju Kadry Naukowej

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu należy zapisać się i połączyć poprzez dedykowaną platformę.

Zapraszamy!

Udostępnij
Skip to content