Rekordowe zainteresowanie grantami Podkarpackiego Centrum Innowacji

31 sierpnia, 2021

Zakończony właśnie nabór wniosków do Programu grantowego to już trzecia edycja konkursu ogłaszanego przez PCI. W jego ramach podkarpaccy naukowcy mogą aplikować o granty na realizację prac badawczo-rozwojowych, których celem jest między innymi tworzenie prototypów oraz innowacyjnych technologii.

Do konkursu wpłynęło aż 178 wniosków. Podczas jego pierwszej edycji było to 101 wniosków zaś w drugiej 143. Łączna kwota wnioskowana wynosi 42,17 mln zł i jest zdecydowanie wyższa niż miało to miejsce w dwóch poprzednich naborach; odpowiednio było to: 14,7 i 22 mln zł.

Po raz pierwszy zasady konkursu umożliwiały aplikowanie wszystkim uczelniom z Podkarpacia prowadzącym działalność naukową. Pośród złożonych wniosków 106 (na kwotę 23,33 mln zł) to projekty z Politechniki Rzeszowskiej, 60 (na 16,31 mln zł) z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 5 (na 0,95 mln zł) z WSIiZ w Rzeszowie, 3 (na 0,69 mln zł) z PWSTE w Jarosławiu oraz po 2 z WSPIA w Rzeszowie (na 0,51 mln zł) i KPU w Krośnie (na 0,38 mln zł). Kwoty wnioskowanego, pojedynczego grantu wynoszą od 68,1 tys. do 499,97 tys. zł. , a średnia wartość projektu to ok. 237 tys. zł. 

– Przebieg konkursu oraz jego efekty widoczne już na obecnym, bardzo wczesnym etapie analizy złożonych projektów, mogą być powodem do dużego zadowolenia i satysfakcji. Mamy rekordowe zainteresowanie jeżeli chodzi o  liczbę wniosków i kwotę, o jaką aplikują uczelnie. W ramach III naboru wprowadziliśmy zasady, dzięki którym przyznane przez PCI granty będą mieć faktyczny wpływ na rozwój regionu. Jedną z nich jest priorytetowe traktowanie tzw. „projektów kierunkowych”, które zakładają opracowanie innowacji wpisujących się w najnowsze trendy technologiczne, a zarazem najbardziej istotnych dla rozwoju województwa. Takich projektów wpłynęło do konkursu aż 159: najwięcej z nich dotyczy „Spersonalizowanej medycyny” (47) oraz „FoodTech” i „Zrównoważonej i ulegającej biodegradacji alternatywy dla klasycznych materiałów” (po 27). Wśród starających się o grant Zespołów, aż 114 integruje naukowców z różnych uczelni, a prace B+R w 152 ze 178 projektów zakładają łączenie co najmniej dwóch dziedzin naukowych – mówi  Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju technologii w PCI. 

Spośród złożonych projektów, 119 wpisuje się w Regionalną Inteligentną Specjalizację (RIS) Województwa Podkarpackiego „Jakość życia”, 27 w RIS „Informacja i telekomunikacja”, 21 w RIS „Lotnictwo i kosmonautyka” a 11 w specjalizację „Motoryzacja”. Najwięcej projektów dotyczy tematyki „Ochrona zdrowia oraz technologie medyczne” (49). Kolejnym etapem konkursu jest ocena formalna złożonych wniosków.

Udostępnij

Przeczytaj również

21 września, 2023

Odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów

W dniu 21 września 2023 roku w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów. Wzięli w nim udział przedstawiciele uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacji biznesowych z regionu oraz PCI i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy Podkarpackim Centrum Innowacji, a Uczelniami – Partnerami projektu w latach 2024 – 2029, stan aktualny i planowane działania dotyczące Programu grantowego PCI, a także partnerstwa PCI w Europejskiej Radzie ds. Innowacji. Podsumowano również przeprowadzenie naboru do Mini Funduszu Rozwojowego. Komitet Alokacji Zasobów PCI jest organem kolegialnym powołanym w celu prowadzenia i nadzorowania współpracy Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz partnerów PCI, którymi są: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa […]

Czytaj dalej Czytaj dalej

21 września, 2023

Podkarpackie Centrum Innowacji Partnerem w Projekcie „MounteResilience”

Projekt „MountResilience” otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont Europa” – Mission CLIMA. Dzieki projektowi europejskie regiony i lokalne społeczności na obszarach górskich uzyskają wsparcie w zakresie przystosowania się do zmiany klimatycznych. Projekt realizowany będzie przez ponad 40 partnerów z 10 górskich regionów Europy, a Podkarpackie Centrum Innowacji będąc jedyną polską organizacją w Projekcie, reprezentuje województwo podkarpackie.

Czytaj dalej Czytaj dalej

18 września, 2023

Konferencja w Państwowej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

Jesteśmy w Państwowej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu na wyjątkowej konferencji dotyczącej sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz innowacji technologicznych.

Czytaj dalej Czytaj dalej
Skip to content