Ponad sto jednostek zrzeszonych w Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

16 marca, 2023

102 laboratoria, w tym 77 z podkarpackich uczelni wyższych  i 25 komercyjnych jest obecnie zrzeszonych w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW). To jedyne takie w Polsce, zorganizowane forum, które integruje potencjał laboratoriów z regionu, doskonali kompetencje personelu jednostek badawczych oraz udostępnia wiarygodną i aktualną informację o gotowych do realizacji usługach.

Powstanie na początku 2019 roku PSLBiW to odpowiedź na wynik konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego. Celem tworzenia PSLBiW jest integracja laboratoriów, identyfikacja ich potencjału, praca nad podnoszeniem kompetencji przedstawicieli tych jednostek badawczych, głównie w zakresie ich gotowości świadczenia usług dla firm.  PSLBiW zrzesza laboratoria badawcze i wzorcujące, publiczne i prywatne, akredytowane i nieakredytowane, zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego.

Systematyczny rozwój PSLBiW jest wynikiem starannego doboru tematyki szkoleń i webinariów oraz programu corocznej konferencji  Innowacje-Pomiary-Akredytacje. Dobór ten konsultujemy z przedstawicielami laboratoriów oraz z 9 osobową Radą Sieci. Od 2022 roku uczestniczymy w konferencjach zewnętrznych, prezentując osiągnięcia Sieci oraz nawiązując współpracę w skali ogólnopolskiej – mówi dr inż. Roman Tabisz twórca i Koordynator PSLBiW.

Pod koniec ubiegłego roku, do Sieci dołączyło setne laboratorium, obecnie jest ich 102. Jednostki badawcze zrzeszone w Sieci mogą korzystać z szerokiego wachlarza szkoleń, webinarów i spotkań. – PSLBiW daje wiele możliwości, dzięki którym możemy skorzystać z wielu wartościowych szkoleń. To doskonała inicjatywa, bo pozwala na wymianę doświadczeń między przedstawicielami laboratoriów – mówi Ewelina Słysz z Laboratorium Badania Jakości i Bezpieczeństwa Żywności oraz Zdrowia Człowieka z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Laboratoria zrzeszone w Sieci, które są gotowe do wykonywania usług badawczych mogą umieścić swoją ofertę badawczą na portalu: badania.pcinn.org.  Portal ten to miejsce, gdzie w łatwy sposób można sprawdzić dostępność poszukiwanej usługi badań lub wzorcowań. To miejsce z atrakcyjną ofertą współpracy dla podkarpackich (i nie tylko) przedsiębiorców. Na portalu znajduje się zestawienie jednostek, które są gotowe wejść na rynek, mają przynajmniej jedną procedurę badawczą przepracowaną od A do Z i chcą ją wykorzystać w celach biznesowych. Zakres oferowanych przez Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących badań obejmuje tak odległe od siebie dziedziny nauki, jak elektromechanika, materiałoznawstwo, budownictwo po medycynę. Na portalu można zlecić badani kompatybilność elektromagnetycznej, zlecić zaawansowaną diagnostykę chemiczną (m.in. badania polimerów, analizę pierwiastków metalicznych z wykorzystaniem technik absorpcyjnej spektrometrii atomowej), badania biologiczne i biochemiczne, badania mikrobiologiczne, badania kliniczne, medyczne i weterynaryjne, także badania akustyczne i drgań, badania mechaniczne (m.in. obiektów budowlanych i materiałów budowlanych).

– Uruchomiony w połowie 2020 roku wspomniany wyżej portal z zebraną ofertą badawczą dla przemysłu, do dzisiaj zebrał prawie 90 zapytań o różnego rodzaju badania. W pełni udało się zrealizować, albo przynajmniej przygotować ofertę dla pytającego Klienta 40 zapytań. Reszta – to nasza wiedza o tym, jakiego sprzętu, jakich usług badawczych brakuje na Podkarpaciu. Być może niektóre laboratoria będą w stanie doposażyć się w potrzebne i poszukiwane urządzenia, przeszkolić kadrę i w ten sposób powoli uzupełniać luki na tym rynku. Uzupełnieniem  takiego rozwiązania ma być Centrum Badań i Certyfikacji – miejsce, gdzie w akredytowanych laboratoriach będzie można zlecić te badania, których do tej pory brakuje w naszym regionie – mówi Anna Smyk – Zastępca Koordynatora PSLBiW.

Laboratoria, które chcą dołączyć do Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, mogą to zrobić poprzez adres e-mail: laboratoria@pcinn.org.

Udostępnij

Przeczytaj również

27 marca, 2023

Zdalna platforma badawcza – innowacyjny projekt naukowców z Politechniki Rzeszowskiej

Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej opracowali system do komunikacji satelitarnej i radiowej z możliwością zdalnego dostępu dla użytkowników z całego świata.

Czytaj dalej Czytaj dalej

24 marca, 2023

PCI ProtoLab gospodarzem drugiej edycji TEDx Rzeszów

PCI ProtoLab było gospodarzem drugiej edycji TEDx Rzeszów. W czwartek, 23 marca odbyło się spotkanie, którego tematem przewodnim była Nowa Normalność. Na scenie swoje prelekcje wygłosili m.in.: Ela Bonda, Magda Daniłoś, Małgorzata Makowska, Krzysztof Janowski, Maciej Chrzanowski, Krzysztof Demutha, Michał Litwin i Michał Wichrowski. Przez cały dzień, prelegenci pochylali się nad zagadnieniami związanymi z m.in. sztuczną inteligencją, odpornością psychiczną i trendami w lotnictwie. Wydarzenie TEDx to lokalne spotkanie, podczas którego na żywo odbywają się rozmowy i występy podobne do TED. Wydarzenia TEDx są w pełni planowane i koordynowane niezależnie, na zasadzie od społeczność dla społeczności. Treść i projekt każdego wydarzenia TEDx są unikalne i opracowywane niezależnie, ale wszystkie mają wspólne cechy. TED oznacza Technology, Entertainment, Design – technologię, rozrywkę, projektowanie […]

Czytaj dalej Czytaj dalej

23 marca, 2023

Zakończyła się konferencja pn. „Podkarpacka Gospodarka 2023”

Ponad 100 uczestników – przedstawicieli świata nauki i biznesu, dwa panele dyskusyjne i 9 prelekcji. Zakończyła się konferencja pn. „Podkarpacka Gospodarka 2023”, której organizatorami było Podkarpackie Centrum Innowacji oraz Business Centre Club Loża Rzeszowska.

Czytaj dalej Czytaj dalej
Skip to content