Badanie pn. „Innowacyjne Podkarpacie 2030. Luki informacyjne a działalność badawczo-rozwojowa podkarpackich naukowców”

27 lutego, 2023

W drugiej połowie 2022 roku Podkarpackie Centrum Innowacji realizowało badanie „Innowacyjne Podkarpacie 2030. Luki informacyjne a prace badawczo-rozwojowe podkarpackich naukowców”, którego celem było podjęcie się charakterystyki i pomiaru wielkości luk informacyjnych w środowisku akademickim Podkarpacia oraz określenie ich wpływu na działalność w obszarze prac badawczo-rozwojowych (B+R).

Badanie skierowane było do przedstawicieli środowiska naukowego, skupionego wokół szkół wyższych posiadających siedzibę na terenie Podkarpacia: władz uczelni, naukowców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie informacją naukową w strukturach uczelni tj. personelu kierującego bibliotekami. Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji badań z cyklu „Innowacyjne Podkarpacie 2030” dane pozyskiwane były za pośrednictwem ankiet internetowych (CAWI). W ramach I etapu projektu badawczego władze podkarpackich uczelni miały szanse wypowiedzieć się na temat wpływu luk informacyjnych na działalność placówek w obszarze tworzenia i rozwijania nowych technologii.

Do I etapu projektu badawczego przystąpiło ostatecznie 9 przedstawicieli władz podkarpackich uczelni. Wśród podmiotów zainteresowanych przedsięwzięciem znalazły się 4 uczelnie akademickie oraz 5 zawodowych. Były to:

· Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,

· Uniwersytet Rzeszowski,

· Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,

· Wyższa Szkoła Prawa i Administracji – Rzeszowska Szkoła Wyższa,

· Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie (dawn. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie),

· Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu (dawn. Państwową Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu),

· Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,

· Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,

· Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku.

Wypełnienie kwestionariusza przez rektorów bądź osoby upoważnione było tożsame z wyrażeniem zgody na udział uczelni w dalszych etapach badania, w których udział wzięli przedstawiciele bibliotek ww. uczelni oraz ponad dwustu naukowców z Podkarpacia.

Obecnie Dział Badań i Analiz PCI prowadzi prace analityczne, których efektem mają być indywidualne raporty dla uczelni biorących udział w badaniu.

Wstępne wyniki trzeciej edycji „Innowacyjnego Podkarpacia 2030” ukażą się w najbliższym wydaniu biuletynu Podkarpackiego Centrum Innowacji IMagInn.

Udostępnij

Przeczytaj również

27 marca, 2023

Zdalna platforma badawcza – innowacyjny projekt naukowców z Politechniki Rzeszowskiej

Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej opracowali system do komunikacji satelitarnej i radiowej z możliwością zdalnego dostępu dla użytkowników z całego świata.

Czytaj dalej Czytaj dalej

24 marca, 2023

PCI ProtoLab gospodarzem drugiej edycji TEDx Rzeszów

PCI ProtoLab było gospodarzem drugiej edycji TEDx Rzeszów. W czwartek, 23 marca odbyło się spotkanie, którego tematem przewodnim była Nowa Normalność. Na scenie swoje prelekcje wygłosili m.in.: Ela Bonda, Magda Daniłoś, Małgorzata Makowska, Krzysztof Janowski, Maciej Chrzanowski, Krzysztof Demutha, Michał Litwin i Michał Wichrowski. Przez cały dzień, prelegenci pochylali się nad zagadnieniami związanymi z m.in. sztuczną inteligencją, odpornością psychiczną i trendami w lotnictwie. Wydarzenie TEDx to lokalne spotkanie, podczas którego na żywo odbywają się rozmowy i występy podobne do TED. Wydarzenia TEDx są w pełni planowane i koordynowane niezależnie, na zasadzie od społeczność dla społeczności. Treść i projekt każdego wydarzenia TEDx są unikalne i opracowywane niezależnie, ale wszystkie mają wspólne cechy. TED oznacza Technology, Entertainment, Design – technologię, rozrywkę, projektowanie […]

Czytaj dalej Czytaj dalej

23 marca, 2023

Zakończyła się konferencja pn. „Podkarpacka Gospodarka 2023”

Ponad 100 uczestników – przedstawicieli świata nauki i biznesu, dwa panele dyskusyjne i 9 prelekcji. Zakończyła się konferencja pn. „Podkarpacka Gospodarka 2023”, której organizatorami było Podkarpackie Centrum Innowacji oraz Business Centre Club Loża Rzeszowska.

Czytaj dalej Czytaj dalej
Skip to content