Ponad 17 mln zł na rozwój podkarpackich projektów naukowych. PCI ogłosiło wyniki III naboru do Programu grantowego

Ponad 17 mln zł na rozwój podkarpackich projektów naukowych. PCI ogłosiło wyniki III naboru do Programu grantowego

22 grudnia 2021 14:30

Niemal 9 mln dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, ponad 7 mln dla Politechniki Rzeszowskiej, prawie pół miliona dla WSIiZ i po blisko 200 tysięcy dla PWSTE w Jarosławiu oraz KPU w Krośnie. Najlepsze zespoły naukowe z podkarpackich uczelni otrzymały granty na prace badawczo-rozwojowe. 

Do trzeciego naboru w ramach programu grantowego wpłynęło 178 wniosków, z czego trzy nie spełniały kryteriów formalnych. W efekcie oceny formalnej, a następnie merytorycznej i rekomendacji Komitetu Alokacji Zasobów, dofinansowanie otrzymały 63 zespoły naukowe. - Trzeci nabór do Programu grantowego PCI jest wyjątkowy z co najmniej kilku powodów. Rekordowe zainteresowanie i wysoka jakość projektów sprawiły, że łączna pula przyznanych środków wyniosła ponad 17 mln zł, czyli więcej niż w dwóch poprzednich konkursach łącznie. Ponad 80% projektów realizować będą zespoły międzyuczelniane, czyli łączące naukowców z różnych uczelni. Poza tym, po raz pierwszy, projekty finansowane ze środków PCI będą realizować dwie uczelnie spoza Rzeszowa: PWSTE w Jarosławiu oraz KPU w Krośnie. Wszystkie projekty charakteryzują się wysokim potencjałem do tworzenia innowacji i rozwoju naszego regionu - komentuje Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii w PCI.

Największa pula środków została przyznana 30 zespołom projektowym z Uniwersytetu Rzeszowskiego, z czego dwa przedsięwzięcia uzyskały najwyższe pozycje na liście rankingowej. Jeden z projektów to innowacyjny napój chemoprewencyjny, natomiast drugi dotyczy zapobiegania urazom aparatu ruchu wśród osób aktywnych fizycznie na podstawie oceny ryzyka występowania różnych typów polimorfizmów kolagenowych. 

Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej otrzymali ponad 7 mln na realizację 29 projektów, które dotyczą m.in. opracowania i optymalizacji systemu do komunikacji satelitarnej i badań radiowych dla branży kosmicznej i lotniczej, opracowania naturalnego stymulatora wzrostu roślin czy innowacyjnej sondy peptydowej dla osób z chorobami metabolicznymi. 

Dofinansowanie na kwotę prawie pół miliona złotych otrzymały dwa zespoły naukowe z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Są to projekty związane z pozyskaniem substancji bioaktywnych oraz opracowania innowacyjnych kosmetyków naturalnych.

Po raz pierwszy, w ramach Programu grantowego PCI, dofinansowanie uzyskały dwie uczelnie spoza Rzeszowa. W PWSTE w Jarosławiu, w ramach dofinansowania opracowane zostaną algorytmy i wykonanie prototypu oprogramowania dla systemu dynamicznej wyceny nieruchomości komercyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego. Badacze z KPU w Krośnie będą pracować z kolei nad innowacyjną technologią wypieku biszkoptów wolnych od glutenu, laktozy, sacharozy, GMO o podwyższonych właściwościach.

Lista rankingowa konkursu dostępna jest na stronie https://pcinn.org/aktualnosci-pci/515.   

To już trzeci nabór do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji. W ramach pierwszego uczelnie zrealizowały 25 projektów na łączną kwotę 3,6 mln zł, natomiast w ramach drugiego, projekty o łącznej wartości niemal 9,6 mln zł realizują 60 zespoły naukowe. Łącznie PCI dofinansowało dotychczas 148 projektów badawczo naukowych podkarpackich uczelni o wartości 30,32 mln zł.

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

UE UE