Wybrano najlepsze projekty zespołów naukowych

Wybrano najlepsze projekty zespołów naukowych

24 października 2019 11:00
W dniu 22 października br. obradował Komitet Alokacji Zasobów (KAZ). Przedstawiciele Podkarpackiego Centrum Innowacji, Urzędu Marszałkowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dokonali wyboru najlepszych projektów zespołów naukowych na Podkarpaciu. 
 
Do konkursu wpłynęło 103 wnioski, z czego 101 spełniło kryteria formalne. Pośród nich zgłoszenia  dotyczyły takich dziedzin naukowych jak: technologie informacyjno-komunikacyjne (18 wniosków), efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii (8 wniosków), transport i motoryzacja (15 wniosków), ochrona zdrowia i technologie medyczne (23 wnioski), bio-gospodarka i żywność (14 wniosków), zaawansowane materiały i narzędzia (23 wnioski).
 
Komitet Alokacji Zasobów zdecydował, że 25 zespołów naukowych otrzyma dofinansowanie, na kwotę prawie 4 mln złotych.  Uroczyste przekazanie symbolicznych grantów odbędzie się podczas uroczystości zaplanowanej w dniu 29 października br. w Hotelu Bristol w Rzeszowie.
 
Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
UE UE