Zakończyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii

25 kwietnia, 2022

Dwa dni wydarzenia, cztery panele tematyczne, ponad trzydzieści wystąpień ekspertów z Polski i ze świata. 21-22 kwietnia 2022 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. „Międzynarodowe Prawo Lotnicze i Kosmiczne – wyzwania i zagrożenia”. Partnerem strategicznym konferencji było Podkarpackie Centrum Innowacji. 

Uczestnicy VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii mieli okazję zapoznać się z aktualnie prowadzonymi badaniami w dziedzinie prawa lotniczego i kosmicznego. Wśród prelegentów wydarzenia znaleźli się krajowi i międzynarodowi praktycy, specjaliści oraz naukowcy związani m.in. z branżą lotniczą.  

Konferencja była podzielona na cztery zróżnicowane panele tematyczne:

• Bezpieczeństwo transportu lotniczego;

• Operacyjne funkcjonowanie bezzałogowych systemów – wybrane problemy prawno-techniczne;

• Lotnictwo cywilne w dobie pandemii;

• Wyzwania dla prawa kosmicznego.

Tegoroczna edycja Konferencji skoncentrowała się wokół aktualnych zagadnień odgrywających coraz większą rolę we współczesnym międzynarodowym prawie lotniczym i kosmicznym.

Jedno z wystąpień w drugim dniu konferencji dotyczyło projektu pilotażowego „PCI Space Exploration”. – Tegoroczna edycja konferencji stała się doskonałą okazją do tego, aby zaprezentować dotychczasowe osiągnięcia projektu PCI Space Exploration na przestrzeni ostatnich miesięcy. Tego typu wydarzenia dają dobrą przestrzeń do dyskusji na temat możliwości realizacji nowych projektów rozwojowych związanych z eksploracją przestrzeni kosmicznej. To właśnie studenci, naukowcy i innowatorzy mają potencjał do tego, aby aktywnie uczestniczyć w interdyscyplinarnych przedsięwzięciach na Podkarpaciu w przestrzeni dedykowanej tworzeniu prototypów czyli PCI ProtoLab – mówi Marcin Rudnicki, Business Developer ProtoCreativeLabs: Space Exploration.

Organizatorami Konferencji są Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Grupa Lokalna ELSA Rzeszów

Udostępnij
Skip to content