VI Konferencja Innowacje – Pomiary – Akredytacje

13 września, 2023

Już 20 października odbędzie się VI Konferencja Innowacje – Pomiary – Akredytacje. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są LABORATORIA BADAWCZE I WZORCUJĄCE W PROCESACH TWORZENIA I WDRAŻANIA INNOWACJI.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli laboratoriów badawczych, wzorcujących, akredytowanych i nieakredytowanych oraz przedstawicieli firm zlecających badania swoich wyrobów lub wzorcowania aparatury pomiarowej. Zobacz, co zyskasz biorąc udział w wydarzeniu!

Dlaczego warto?

  • Transfer wiedzy: Pokazujemy rolę laboratoriów w procesie wdrażania innowacji
  • Doskonalenie kompetencji: Wspieramy rozwój personelu laboratoriów badawczych i wzorcujących
  • Integracja laboratoriów: Zrzeszamy ponad 100 podkarpackich laboratoriów
  • Networking: Dzielimy się doświadczeniem ekspertów i praktyków

Konferencja jest źródłem aktualnej wiedzy, każdorazowo w specjalnie dobranym zakresie tematycznym, skonsultowanym także przez Radę PSLBiW. Zakresy tematyczne skorelowane są z tematyką akredytacji, którą przedstawiciele laboratoriów uważają za priorytetową.

Organizatorem wydarzenia jest Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. – Tegoroczne wydarzenie podzieliliśmy na trzy moduły – podążając za nazwą konferencji, mamy moduł INNOWACJE, moduł POMIARY i trzeci, AKREDYTACJE. W każdej z tych trzech części, odpowiednim doborem tematów prelekcji i prelegentów, staramy się podkreślać rolę laboratoriów w procesach tworzenia i wdrażania innowacji. Kontynuujemy sztandarowe okołoakredytacyjne tematy, którymi są chociażby tworzenie budżetów niepewności w laboratoriach czy jak podejść do tematu analizy ryzyk i szans w laboratorium. Reagujemy też na bieżące potrzeby środowisk laboratoryjnych. Przykładem niech będzie chociażby poruszenie tematu nowych metod pomiarowych potrzebnych w dziedzinie badania jakości wody pitnej – mówi Anna Smyk, koordynator PSLBiW.

Podczas VI edycji Konferencji chcemy podkreślić, jak ważna jest jakość wyników badań, oraz że wiarygodne dane pochodzące z laboratoriów, to źródło innowacji. Położymy również nacisk na ogólnie pojętą tematykę akredytacyjną dla laboratoriów.

Zarezerwuj swoje miejsce już teraz: https://ipa.pcinn.org/

Udostępnij

Przeczytaj również

21 września, 2023

Odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów

W dniu 21 września 2023 roku w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów. Wzięli w nim udział przedstawiciele uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacji biznesowych z regionu oraz PCI i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy Podkarpackim Centrum Innowacji, a Uczelniami – Partnerami projektu w latach 2024 – 2029, stan aktualny i planowane działania dotyczące Programu grantowego PCI, a także partnerstwa PCI w Europejskiej Radzie ds. Innowacji. Podsumowano również przeprowadzenie naboru do Mini Funduszu Rozwojowego. Komitet Alokacji Zasobów PCI jest organem kolegialnym powołanym w celu prowadzenia i nadzorowania współpracy Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz partnerów PCI, którymi są: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa […]

Czytaj dalej Czytaj dalej

21 września, 2023

Podkarpackie Centrum Innowacji Partnerem w Projekcie „MounteResilience”

Projekt „MountResilience” otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont Europa” – Mission CLIMA. Dzieki projektowi europejskie regiony i lokalne społeczności na obszarach górskich uzyskają wsparcie w zakresie przystosowania się do zmiany klimatycznych. Projekt realizowany będzie przez ponad 40 partnerów z 10 górskich regionów Europy, a Podkarpackie Centrum Innowacji będąc jedyną polską organizacją w Projekcie, reprezentuje województwo podkarpackie.

Czytaj dalej Czytaj dalej

18 września, 2023

Konferencja w Państwowej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

Jesteśmy w Państwowej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu na wyjątkowej konferencji dotyczącej sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz innowacji technologicznych.

Czytaj dalej Czytaj dalej
Skip to content