Przedłużenie terminu składania wniosków w III naborze do Programu grantowego

30 lipca, 2021

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o finansowanie w III naborze do Programu grantowego w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. 

Termin składania wniosków zgodnie z §3 ust 5 Regulaminu konkursu został przedłużony do 23 sierpnia do godziny 23:59.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania ofert oraz kryteriów wyboru, dostępne są pod wskazanym adresem: https://projekty.pcinn.org/konkurs-br-n3

Udostępnij
Skip to content