Podkarpackie Centrum Innowacji z europejskim finansowaniem do 2029 roku

2 lutego, 2024

Umowa na dofinansowanie projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji 2029” została dziś podpisana w Rzeszowie. Jej wartość to ponad 60 mln zł. Środki pochodzące w całości z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, będą wspierać rozwój innowacji, nauki i przedsiębiorczości w regionie.

Podpisany dokument gwarantuje kontynuowanie realizacji celów powstałej w 2017 r. spółki. To m.in.: komercjalizacja projektów badawczo-rozwojowych, ułatwianie kontaktów między nauką a biznesem oraz wsparcie uczniów i studentów w zakresie rozwoju unikatowych kompetencji.

Umowę sygnowali dziś w siedzibie PCI: marszałek województwa Władysław Ortyl oraz prezes PCI Michał Tabisz. W wydarzeniu uczestniczyli również: wicemarszałek Ewa Draus i wiceprezes Sławomir Kowalski oraz beneficjenci PCI: prof. Ireneusz Kapusta z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studentka tej uczelni Natalia Stefańska – absolwentka Akademii ProtoLab.

– PCI to platforma transferu innowacji, przedsiębiorczości i nauki. Doskonale wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji, wspiera inteligentne specjalizacje: Lotnictwo i Kosmonautykę, Informację i Telekomunikację, Motoryzację oraz Jakość Życia. Jest częścią ekosystemu tworzonego przez województwo, RARR i podkarpackie uczelnie – mówi marszałek województwa Władysław Ortyl.

Prezes PCI Michał Tabisz zauważył, że najbliższe lata działalności spółki będą rozwinięciem koncepcji wypracowanej przy jej powołaniu.

Program grantowy skierowany do podkarpackich uczelni, wsparcie startupów akademickich, pogłębienie integracji i współpracy regionalnych laboratoriów oraz kształtowanie nowego pokolenia innowatorów – to cele Podkarpackiego Centrum Innowacji na najbliższe lata. Będziemy realizować także inne projekty przy współpracy m.in. z Komisją Europejską oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – zapowiedział.

Ważnym elementem funkcjonowania Centrum jest współpraca z uczelniami w regionie. Kontynuowany będzie Program Grantowy, dedykowany finansowaniu prac badawczo-rozwojowych. O środki będą mogły ubiegać się projekty użyteczne, dostosowane do potrzeb kluczowych branż przemysłowych regionu.

Naukowcy mogą liczyć na wsparcie ekspertów PCI, związane z wdrożeniem tych rozwiązań na rynek. Zapewniamy analizę projektów, doradztwo w opracowywaniu strategii rozwoju i komercjalizacji oraz wsparcie w pozyskiwaniu finansowania – dodaje prezes Michał Tabisz.

Unikalnym w skali regionu miejscem inspiracji, pomagającym uczniom i studentom rozwijać kreatywność i realizować własne projekty, jest przestrzeń PCI ProtoLab. Na blisko 400 m2 znajdują się bogato wyposażone pracownie: elektroniki, warsztat-modelarnia, media VR, tekstylna, biogreen oraz szybkiego prototypowania. Kluczowym aspektem tego przedsięwzięcia są eksperci, którzy gwarantują użytkownikom profesjonalne wsparcie na każdym etapie prac. W ramach oferty, PCI zapewnia również możliwość wsparcia finansowego, m.in. poprzez inicjatywy takie jak: Akademia ProtoLab, Bon Konstruktorski, Preinkubację oraz Program Ambasadorski.

Ważną gałęzią funkcjonowania PCI jest działalność Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, która dziś łączy już ponad 100 instytucji tego typu, oferujących ponad 780 różnych procedur badawczych. Funkcjonowanie Sieci koncentruje się na integracji potencjału laboratoriów, podnoszeniu jakości badań, rozwijaniu regionalnego systemu oceny zgodności oraz promowaniu usług badawczych i wzorcowania.

Udostępnij

Przeczytaj również

11 grudnia, 2023

Zapraszamy na kolejne „Dni konsultacyjne z Urzędem Patentowym RP w obszarze ochrony własności intelektualnej”!

Zapraszamy już 15 grudnia innowatorów, naukowców, studentów oraz przedstawicieli uczelni z terenu województwa podkarpackiego na indywidualne konsultacje on-line z ekspertami z UPRP. Spotkania mają charakter informacyjno-konsultacyjny. Umożliwiają one pozyskanie wartościowych informacji od ekspertów z UPRP.

Czytaj dalej Czytaj dalej

8 grudnia, 2023

Podkarpackie Centrum Innowacji zostało Mistrzem Konkurencyjności!

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się rozstrzygnięcie tegorocznej, trzeciej edycji plebiscytu, „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”. Nagrodę z rąk Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego odbierał Sławomir Kowalski, wiceprezes zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Czytaj dalej Czytaj dalej

7 grudnia, 2023

Podkarpackie Centrum Innowacji podsumowało 6 lat działalności podczas konferencji łączącej naukę z biznesem – “Technologia – Biznes – Inwestycje”

Kilkuset uczestników, znamienici goście, 40 ekspertów w roli panelistów, dwie sceny na dwóch piętrach, 23 prelekcje oraz ogrom merytorycznej i praktycznej wiedzy – tak Podkarpackie Centrum Innowacji uczciło 6 lat działalności na rzecz rozwoju regionu.

Czytaj dalej Czytaj dalej

28 listopada, 2023

Konferencja “Technologia – Biznes – Inwestycje” – 6 lat Podkarpackiego Centrum Innowacji

Już 7 grudnia 2023 roku w Rzeszowie, w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji, odbędzie się konferencja “Technologia Biznes Inwestycje”. Ponad 40 ekspertów wystąpi w roli panelistów, a wydarzenie obejmie dwie sceny na dwóch piętrach, 23 prelekcje oraz ogrom merytorycznej i praktycznej wiedzy – tak Podkarpackie Centrum Innowacji już wkrótce uczci 6 lat działalności na rzecz rozwoju regionu.

Czytaj dalej Czytaj dalej

28 listopada, 2023

Analizy pozycji rankingowych uczelni z Podkarpacia

Początkiem 2021 roku w strukturze Podkarpackiego Centrum Innowacji powołano Dział badań i analiz, którego głównym zadaniem jest monitorowanie rozwoju innowacji w regionie, w tym gromadzenie informacji o regionalnych zasobach w zakresie rozwoju i transferu technologii. W ramach działalności prowadzone są m.in analizy obszarów podkarpackiej nauki. Efektem jednej z nich są analizy porównawcze rankingów uczelnianych.

Czytaj dalej Czytaj dalej

16 lutego, 2024

Ostatnie posiedzenie Rady PSLBiW tej kadencji

Po raz ostatni w obecnym składzie odbyło się posiedzenie Rady Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW). Na 5 kwietnia zaplanowano zebranie plenarne członków Sieci, podczas którego wyłoniony zostanie nowy skład Rady.

Czytaj dalej Czytaj dalej

13 lutego, 2024

Dane satelitarne jako wsparcie regionalnej polityki

W siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji odbyły się międzynarodowe warsztaty w ramach projektu SATSDIFACTION. Inicjatywa powołana w 2023 r. skupia osiem podmiotów, w tym Województwo Podkarpackie, których celem jest rozwój wykorzystania danych satelitarnych do poprawy efektywności instrumentów polityki regionalnej.

Czytaj dalej Czytaj dalej

12 lutego, 2024

Konsultacje z Urzędem Patentowym

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza do udziału w kolejnych spotkaniach w ramach cyklicznych „Dni konsultacyjnych z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze ochrony własności intelektualnej”.

Czytaj dalej Czytaj dalej
Skip to content