PCI podpisało list intencyjny z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie i Polskim Towarzystwem Statystycznym

11 września, 2023

Przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Podkarpackiego Centrum Innowacji podpisali list intencyjny.

Celem porozumienia jest współpraca w zakresie wymiany informacji, podejmowania wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz opracowań analityczno-statystycznych. Podpisany dokument zakłada także m.in.:

  • realizację projektów naukowo-badawczych, których obszary tematyczne mają służyć rozwojowi innowacyjności województwa podkarpackiego poprzez opracowanie metodologii badawczych, zbieranie danych i ich analizę,
  • wymianę informacji o istotnym znaczeniu dla wykonywania zadań w zakresie zaistniałych i dostrzeżonych problemów związanych z prowadzonymi projektami naukowo-badawczymi i pracami analityczno-statystycznymi,
  • upowszechnianie i promocję wyników prowadzonych projektów naukowo-badawczych na rzecz rozwoju innowacyjności w województwie podkarpackim, czy też
  • współpracę na poziomie medialnej komunikacji zewnętrznej.

Działania te ze strony Podkarpackiego Centrum Innowacji realizować będzie Dział Badań i Analiz. – Zainicjowanie współpracy z GUS oraz PTS wpłynie znacząco na poszerzenie zakresu oraz wdrożenie różnorodnych narzędzi badawczych w ramach kolejnych inicjatyw PCI związanych z pozyskiwaniem i analizą danych oraz rozpowszechnianiem wiedzy. Jest to niezwykle ważne w sytuacji, gdy dynamiczny rozwój regionu zależy od skutecznej adaptacji do światowych trendów kreujących gospodarkę opartą na wiedzy oraz dostępu do informacji, która jest obecnie jednym z najważniejszych czynników konkurencyjnych. To kolejny krok w profesjonalizacji tego obszaru funkcjonowania PCI, za który odpowiada Dział badań i analiz – podkreśla Krzysztof Borowicz, Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Technologii w PCI

Udostępnij

Przeczytaj również

21 września, 2023

Odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów

W dniu 21 września 2023 roku w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów. Wzięli w nim udział przedstawiciele uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacji biznesowych z regionu oraz PCI i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy Podkarpackim Centrum Innowacji, a Uczelniami – Partnerami projektu w latach 2024 – 2029, stan aktualny i planowane działania dotyczące Programu grantowego PCI, a także partnerstwa PCI w Europejskiej Radzie ds. Innowacji. Podsumowano również przeprowadzenie naboru do Mini Funduszu Rozwojowego. Komitet Alokacji Zasobów PCI jest organem kolegialnym powołanym w celu prowadzenia i nadzorowania współpracy Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz partnerów PCI, którymi są: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa […]

Czytaj dalej Czytaj dalej

21 września, 2023

Podkarpackie Centrum Innowacji Partnerem w Projekcie „MounteResilience”

Projekt „MountResilience” otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont Europa” – Mission CLIMA. Dzieki projektowi europejskie regiony i lokalne społeczności na obszarach górskich uzyskają wsparcie w zakresie przystosowania się do zmiany klimatycznych. Projekt realizowany będzie przez ponad 40 partnerów z 10 górskich regionów Europy, a Podkarpackie Centrum Innowacji będąc jedyną polską organizacją w Projekcie, reprezentuje województwo podkarpackie.

Czytaj dalej Czytaj dalej

18 września, 2023

Konferencja w Państwowej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

Jesteśmy w Państwowej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu na wyjątkowej konferencji dotyczącej sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz innowacji technologicznych.

Czytaj dalej Czytaj dalej
Skip to content