PCI otrzymało tytuł Laureata Polskiej Nagrody Innowacyjności 2023

14 listopada, 2023

W dniach 13-14.11 odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju – X Polski Kongres Przedsiębiorczości. Podkarpackie Centrum Innowacji otrzymało tytuł Laureata Polskiej Nagrody Innowacyjności 2023. Nagrodę odbierał reprezentujący Spółkę Marcin Dygoń, Dyrektor Zarządzający ds. Finansów i Administracji.

Nagroda innowacyjności otrzymana podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości jest wyrazem uznania dla całego Zespołu PCI, a także dla tego innowacyjnego pomysłu, jakim jest PCI. Pomysłu unikalnego w skali europejskiej, realizowanego w regionie, w województwie podkarpackim. To uznanie jest szczególnie dla nas ważne, gdyż pochodzi od przedsiębiorców i jest potwierdzeniem słuszności naszej misji streszczanej w haśle “łączymy naukę z biznesem”. To pokazuje także, że biznes dostrzega wartość w badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych inicjowanych w podkarpackich uczelniach, w które PCI zainwestowało poprzez Program grantowy, walidację biznesową oraz transfer technologii. PCI wnosi istotny wkład do łańcucha wartości nowych technologii. Mam nadzieje, że już wkrótce, te technologie staną się kanwą rozwiązań aplikacyjnych i nowych firm o profilu deeptech’owym, gdzie nauka nie tylko łączy się ale staje się fundamentem rozwiązań biznesowych.

PCI będąc Partnerem Kongresu miało także możliwość przedstawienia swojej oferty oraz portfolio wypracowanych technologii szerszemu gronu uczestników Wydarzenia. Przedstawiciel PCI, w roli prelegenta, wziął także udział w panelu “Nie ma przyszłości bez nowoczesności”, w trakcie którego omawiano rolę uczelni i centrów transferu technologii w kreowaniu przyszłości. Uczestnictwo w Kongresie dało także możliwość udziału w wielu innych  fascynujących panelach dyskusyjnych, w tematyce komercjalizacji badań naukowych, siły polskiej nauki, czy zielonych technologii.

Udostępnij
Skip to content