Ostatnie posiedzenie Rady PSLBiW tej kadencji

16 lutego, 2024

Po raz ostatni w obecnym składzie odbyło się posiedzenie Rady Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW). Na 5 kwietnia zaplanowano zebranie plenarne członków Sieci, podczas którego wyłoniony zostanie nowy skład Rady.

Podczas posiedzenia omówiono założenia nowego projektu PCI 2029, włączając w to ogólne kierunki działań Sieci na lata 2024-2029. Przedmiotem obrad była też koncepcja nawiązania współpracy pomiędzy laboratoriami zrzeszonymi w Sieci a studentami oraz uczniami szkół średnich. Ta propozycja obejmuje możliwość wizyt studyjnych, udziału w projektach oraz staży w laboratoriach.

——————————————————————————————

Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących zrzesza laboratoria publiczne i komercyjne. Stanowi forum, które integruje potencjał laboratoriów oraz rozwija kompetencje ich personelu. Na dziś, w Sieci funkcjonuje ponad 100 laboratoriów oferujących szereg badań z wielu dziedzin. Obecnie w ofercie dostępnych jest ponad 780 usług.

Udostępnij
Skip to content