Europa u progu zmian – Forum Ekonomiczne w Karpaczu

8 września, 2023

W dniach 5-7 września 2023r. roku do Karpacza przybyło ponad 4000 osób z Polski i zagranicy, w tym liderzy polityki, gospodarki, samorządu, wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki. Forum Ekonomiczne w Karpaczu to największa konferencja polityczno-gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wśród uczestników forum byli również przedstawiciele Podkarpackiego Centrum Innowacji sp. z o.o., Pan Piotr Czajka Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Pani Timea Sulenta-Pluta Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań.

Tegoroczna edycja forum skupiła się na najważniejszych problemach gospodarczo-ekonomicznych, ze szczególnym naciskiem na obecną sytuację polityczną oraz trwającą wojnę na Ukrainie. W forum uczestniczyło wielu przedstawicieli władz rządowych, samorządowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Szczególnie interesującym panelem dyskusyjnym była debata na temat wyjścia polskich firm na rynki zagraniczne oraz korzyści i wyzwania związane z globalizacją przedsiębiorstw. Cieszy mnie także, że pojawiły się dyskusje dotyczące angażowania się i wzmacniania współpracy między sektorem nauki a biznesem. Wydarzenia, które miały miejsce w strefie zorganizowanej przez Dolny Śląsk oraz Szkołę Główną Handlową, poruszyły wiele kwestii związanych z tym tematem – mówi Timea Sulenta-Pluta, Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań

Temat przewodni tegorocznego Forum to „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Podczas forum poruszano również kwestię potencjału Afryki, która dysponuje różnorodnymi zasobami naturalnymi. Dla jej dalszego rozwoju potrzebna jest technologia, kapitał oraz wsparcie ze strony rządów, które zdecydują się inwestować w ten kontynent. Podczas rozmów podkreślano, że obecnie jest najlepszy czas na inwestycje w Afryce.

Pierwsza sesja plenarna otwierająca pod tytułem „Kształtując nowy porządek świata” poświęcona była wyzwaniom ekologicznym oraz rosnącej roli sztucznej inteligencji. Uczestnicy panelu podkreślili, iż świat obecnie jest w bardzo istotnym momencie swojej historii, który może prowadzić do zachwiania dotychczasowego porządku. Wskazywano, iż w jego utrzymaniu potrzebna jest pomoc międzynarodowych instytucji oraz budowanie wspólnego frontu wobec istniejących zagrożeń, np. rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pomocne w rozwiązywani kryzysów jest również współpraca technologiczna i powstające dzięki niej innowacje. W tym zakresie bardzo ważne jest zabezpieczenie dostępu do najnowszych technologii w Europie.

Nie tylko w kontekście globalnym, ale również w kontekście Polski istotnym warunkiem sprostania wyzwaniom rozwojowym są inwestycje. W tym kontekście kluczowe jest wzmocnienie inwestycji polskich przedsiębiorstw oraz rozwój inwestycji opartych na zaawansowanych technologiach i kapitale ludzkim. Warunkuje to zdolność polskiej gospodarki do generowania wzrostu.

W trakcie Uroczystej Gali XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu zostały wręczone Nagrody Forum Ekonomicznego w Karpaczu w kategorii Człowiek Roku i Firma Roku oraz Nagroda Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Laureatem Nagrody Forum Ekonomicznego w kategorii Człowiek Roku został Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski. Nagroda Forum Ekonomicznego w kategorii Firma Roku została przyznana Bankowi Gospodarstwa Krajowego, natomiast nagrodę Szkoły Głównej Handlowej otrzymał Czesław Lang – Dyrektor Tour de Pologne.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest ważnym wydarzeniem, które pozwala na wymianę poglądów i dyskusję o najważniejszych wyzwaniach gospodarczych i politycznych. Tegoroczne Forum pokazało, że świat stoi w obliczu wielu poważnych wyzwań, takich jak wojna w Ukrainie, zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, zmiany klimatu i inflacja. Aby sprostać tym wyzwaniom, konieczne jest podejmowanie wspólnych działań na poziomie międzynarodowym.

Udostępnij

Przeczytaj również

21 września, 2023

Odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów

W dniu 21 września 2023 roku w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów. Wzięli w nim udział przedstawiciele uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacji biznesowych z regionu oraz PCI i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy Podkarpackim Centrum Innowacji, a Uczelniami – Partnerami projektu w latach 2024 – 2029, stan aktualny i planowane działania dotyczące Programu grantowego PCI, a także partnerstwa PCI w Europejskiej Radzie ds. Innowacji. Podsumowano również przeprowadzenie naboru do Mini Funduszu Rozwojowego. Komitet Alokacji Zasobów PCI jest organem kolegialnym powołanym w celu prowadzenia i nadzorowania współpracy Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz partnerów PCI, którymi są: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa […]

Czytaj dalej Czytaj dalej

21 września, 2023

Podkarpackie Centrum Innowacji Partnerem w Projekcie „MounteResilience”

Projekt „MountResilience” otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont Europa” – Mission CLIMA. Dzieki projektowi europejskie regiony i lokalne społeczności na obszarach górskich uzyskają wsparcie w zakresie przystosowania się do zmiany klimatycznych. Projekt realizowany będzie przez ponad 40 partnerów z 10 górskich regionów Europy, a Podkarpackie Centrum Innowacji będąc jedyną polską organizacją w Projekcie, reprezentuje województwo podkarpackie.

Czytaj dalej Czytaj dalej

18 września, 2023

Konferencja w Państwowej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

Jesteśmy w Państwowej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu na wyjątkowej konferencji dotyczącej sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz innowacji technologicznych.

Czytaj dalej Czytaj dalej
Skip to content