Dane satelitarne jako wsparcie regionalnej polityki

13 lutego, 2024

W siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji odbyły się międzynarodowe warsztaty
w ramach projektu SATSDIFACTION. Inicjatywa powołana w 2023 r. skupia osiem podmiotów, w tym Województwo Podkarpackie, których celem jest rozwój wykorzystania danych satelitarnych do poprawy efektywności instrumentów polityki regionalnej.

W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu z Włoch, Portugalii, Polski, Belgii i Francji, a także przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej, Politechniki Rzeszowskiej, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Władze regionu, zgodnie z wojewódzką strategią klimatyczną, zakładają  wykorzystanie danych satelitarnych w celu wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii. Informacje uzyskane z satelitów dotyczące urbanizacji, zadrzewienia, topografii terenu i nasłonecznienia będą kluczowe przy planowaniu inwestycji związanych z farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi. Pozwoli to nie tylko na odpowiednie ulokowanie tych projektów, ale także na ciągłe monitorowanie ich funkcjonowania.

Jednym z wyzwań Podkarpacia jest transformacja energetyczna, która bezpośrednio wpisuje się w założenia klimatyczne UE. Dlatego ten projekt jest dla nas ważny, bo pozwoli nam rozwijać technologię oraz infrastrukturę odnawialnych źródeł energii, ale także lepiej monitorować warunki środowiskowe i wdrażać innowacyjne rozwiązania zmierzające w kierunku ograniczenia zmian klimatu – zaznaczył Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Dane satelitarne pełnią też kluczową rolę w zarządzaniu kryzysowym. Podnoszą możliwości wykrycia zagrożenia, planowania miejsca działań ratowniczych oraz wskazywania słabych punktów infrastruktury bezpieczeństwa.

W warsztatach wziął udział Mirko Mazzarolo, przedstawiciel lidera projektu, czyli regionu Wenecja Euganejska.

– Ten projekt opisują trzy słowa kluczowe. Przede wszystkim – innowacja, współpraca i partnerstwo. Rozpoczynając współpracę w sieci uznaliśmy, że potrzebujemy czegoś więcej – silnego partnerstwa, w ramach którego podzielimy się najlepszymi doświadczeniami w zakresie wykorzystania danych satelitarnych – podkreślił.

Z kolei Margarita Chrysaki ze stowarzyszenia NEREUS podkreślała, że regiony w Europie mogą kształtować politykę wykorzystania danych kosmicznych, między innymi poprzez przystąpienie do sieci NEREUS, w której od kilku lat działa Podkarpacia.

Dbając o rozwój tej dziedziny, samorząd województwa podkreśla rolę konieczności kształcenia odpowiedniej kadry, która pozwoli realizować strategię rozwoju technologii kosmicznych. Podkarpackie Centrum Innowacji, gospodarz wydarzenia, aktywnie angażuje się w ten proces.

Wierzymy, że podstawą powodzenia każdej koncepcji są ludzie. Przestrzeń oraz inicjatywy PCI ProtoLab pozwalają nam włączyć się  w realizację strategii opartej na inteligentnych specjalizacjach regionu. Mamy pierwsze powody do dumy, takim jest chociażby sukces grupy Supercluster,  której członkowie projektują balony stratosferyczne i rozwijają ich technologię. Pomysł na utworzenie zespołu powstał tu – w Podkarpackim Centrum Innowacji, przy okazji hackhatonu NASA Space Apps, a jego członkowie dalej rozwijali ideę w ramach Akademii ProtoLab – poinformował prezes PCI Michał Tabisz.

Podkarpackie Centrum Innowacji angażuje się w projekty z zakresu Lotnictwa i Kosmonautyki. To m.in. wspomniane: Hackaton SpaceApps oraz Akademia ProtoLab, ale także rozwój inicjatywy PCI Space Exploration oraz pogłębianie współpracy w ramach, powołanego przez Województwo Podkarpackie i spółkę Exatel, Klastra Technologii Kosmicznych, który zakłada konsolidację branży w zakresie współtworzenia ram instytucjonalno-finansowych – niezbędnych do rozwoju inicjatyw kosmicznych.

Udostępnij
Skip to content