Analizy pozycji rankingowych uczelni z Podkarpacia

28 listopada, 2023

Początkiem 2021 roku w strukturze Podkarpackiego Centrum Innowacji powołano Dział badań i analiz, którego głównym zadaniem jest monitorowanie rozwoju innowacji w regionie, w tym gromadzenie informacji o regionalnych zasobach w zakresie rozwoju i transferu technologii. W ramach działalności prowadzone są m.in analizy obszarów podkarpackiej nauki. Efektem jednej z nich są analizy porównawcze rankingów uczelnianych.

Pierwsza edycja przedsięwzięcia została przeprowadzona pod koniec 2022 roku dla wszystkich uczelni posiadających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. Przedmiotem badań było wówczas 5 rankingów międzynarodowych, a same opracowania obejmowały m.in. analizę porównawczą pozycji uczelni w skali regionu, kraju i świata, analizę dokumentów strategicznych w kontekście celów oraz wskaźników rankingów wraz z indywidualnymi rekomendacjami.

W celu optymalnego dopasowania wsparcia do potrzeb interesariuszy w 2023 roku Dział badań i analiz przeprowadził badania ankietowe metodą PAPI oraz CAWI wśród przedstawicieli władz podkarpackich uczelni. Badanie dotyczyło zainteresowania otrzymywaniem analiz rankingów obejmujących podmioty szkolnictwa wyższego na świecie.

  • Cieszymy się z nawiązanej z podkarpackimi uczelniami współpracy, której obszarem są analizy międzynarodowych rankingów tworzone na podstawie wskazanych przez nich potrzeb. Taka informacja, uzyskana od samej grupy docelowej, jest gwarancją efektywności naszych działań, co dla nas jako badaczy, jest najważniejsze – mówi Renata Kochan, Specjalistka ds. badań i analiz PCI.

Podkarpackie jednostki naukowe zostały poproszone o doprecyzowanie swoich oczekiwań, w tym wskazanie istotnych dla uczelni rankingów oraz zakresu samych analiz.

Wśród 7 uczelni z województwa podkarpackiego, które zadeklarowały chęć kontynuacji udziału w inicjatywie znalazły się: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Uniwersytet Rzeszowski, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Dział badań i analiz w Podkarpackim Centrum Innowacji
  • Wierzymy, że przedstawione w opracowaniach dane zachęcą podkarpackie uczelnie do podejmowania nowych aktywności w rankingach poświęconych jednostkom naukowym. Nasz zespół dołożył wielu starań, aby treści zawarte w raportach stanowiły cenne źródło informacji dla budowania widoczności uczelni oraz wzmacniania ich pozycji na arenie międzynarodowej – dodaje Anna Sadowy, Specjalistka ds. badań i analiz PCI.

W przypadku chęci zgłoszenia zainteresowania na podobne analizy należy przesłać maila na adres: badania@pcinn.org

Udostępnij
Skip to content