Zakończyła się V edycja Konferencji „Innowacje – Pomiary – Akredytacje”

25 października, 2022

Blisko 100 przedstawicieli laboratoriów i firm zlecających badania swoich wyrobów uczestniczyło w V edycji Konferencji „Innowacje – Pomiary – Akredytacje”. Wydarzenie odbyło się 21 października, a jego organizatorem była Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących.

Konferencja „Innowacje – Pomiary – Akredytacje” to coroczne wydarzenie, skierowane głównie do przedstawicieli laboratoriów badawczych, wzorcujących, akredytowanych i nieakredytowanych oraz przedstawicieli firm zlecających badania swoich wyrobów lub wzorcowania aparatury pomiarowej.

– Działalność Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących bardzo dobrze wpisuje się w szersze trendy z zakresu zagadnień metrologicznych. To inicjatywa, która umożliwia nie tylko doskonalenie, ale również transfer wiedzy, co jest kluczowe dla funkcjonowania nowoczesnej gospodarki – mówi prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej.

Temat przewodni tegorocznej edycji brzmiał: „Laboratoria badawcze i wzorcujące w systemach oceny zgodności”. – Tematyka konferencji to efekt zarówno poprzednich edycji wydarzenia jak i spotkań z przedstawicielami laboratoriów zrzeszonych w PSLBiW. Kwestie związane z systemami oceny zgodności cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ stale rośnie liczba producentów, którzy poddają swoje wyroby dobrowolnym certyfikacjom. Mamy nadzieję, że konferencja stała się dla przedstawicieli laboratoriów inspiracją do podjęcia wysiłku związanego ze staraniem się o akredytację – mówi dr inż. Roman Tabisz, Koordynator Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących.

Uczestnicy konferencji wysłuchali siedmiu prelekcji dotyczących m.in. roli i znaczenia normalizacji w ocenie zgodności czy problemów i wyzwań w laboratoriach akredytowanych, związanych z oznaczaniem nowych substancji w próbkach środowiskowych. – Niesamowicie ważne jest to, aby personel laboratoriów dokształcał się w zakresie systemów oceny zgodności. Laboratoria, które chcą ubiegać się o akredytację, muszą liczyć się z nieustannymi zmianami przepisów czy dokumentów. Takie wydarzenia jak Konferencja „Innowacje – Pomiary – Akredytacje” umożliwiają wymianę doświadczeń i uzupełnienie wiedzy, co z punktu widzenia procesu akredytacji jest kluczową kwestią – podsumowała dr Iwona Madejska, jedna z prelegentek konferencji.

Patronat honorowy nad V Konferencją „Innowacje – Pomiary – Akredytacje” objęli: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Polski Komitet Normalizacyjny, Polskie Centrum Akredytacji, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. Patronat medialny sprawuje czasopismo „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”.

Udostępnij
Skip to content