Wybrano najlepsze projekty w ramach III naboru do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji

17 grudnia, 2021

W dniu 16 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów (KAZ), podczas którego przedstawiciele PCI, organizacji biznesowych oraz uczelni partnerskich PCI: Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dokonali wyboru najlepszych projektów spośród złożonych w ramach III naboru na prace B+R jednostek naukowych.

Do konkursu wpłynęło 178 wniosków, z czego 175 zostało zakwalifikowanych jako spełniające kryteria formalne. W wyniku oceny merytorycznej przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych 134 wnioski otrzymały rekomendację do dofinansowania, a 44 wnioski (które nie uzyskały wymaganego minimum punktowego) nie otrzymały rekomendacji do dofinansowania.

Ze względu na wysoką jakość projektów, Zarząd PCI (zgodnie z rekomendacją KAZ) zdecydował o podniesieniu alokacji konkursowej z pierwotnie planowanych 14 000 000 zł do 17 152 325,10 zł, w wyniku czego 63 projekty uzyskają dofinansowanie. Ponadto 69 projektów znalazło się na liście rezerwowej, a 46 na liście projektów odrzuconych.

Do pobrania: Lista rankingowa – Program grantowy PCI – III nabór 

Liczba projektów i kwoty grantów w podziale na uczelnie przedstawiają się następująco:

Uczelnia Liczba projektówKwota dofinansowania 
Uniwersytet Rzeszowski308 911 663,70
Politechnika Rzeszowska297 463 405,70
Wyższa Szkoła informatykii Zarządzania w Rzeszowie2423 880,30
PWSTE w Jarosławiu1166 695,40
KPU w Krośnie1186 680,00
RAZEM 6317 152 325,10

Zwycięskim zespołom naukowym serdecznie gratulujemy!

Kontakt ws Programu grantowego PCI: programgrantowy@pcinn.org  

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Udostępnij

Przeczytaj również

2 grudnia, 2022

Wyróżnione projekty programu PAPA SCIENCE STARTUP

Trzy projekty wypracowane w ramach programu PAPA SCIENCE STARTUP, które uzyskały najwyższą ocenę komisji, otrzymały wyróżnienia. Pamiątkowe dyplomy zostały wręczone podczas konferencji „Technologia Biznes Inwestycje”. Celem programu PAPA SCIENCE STARTUP było wsparcie akademickich przedsięwzięć technologicznych oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Program obejmował 52 godziny zajęć i 12 bloków tematycznych. Podczas jego trwania, uczestnicy poszerzali swoją wiedzę w trzech obszarach tematycznych: menadżerskim, związanym z zarządzaniem przedsiębiorstwem; projektowania biznesu oraz prawa i finansów.  We współpracy z mentorami, absolwenci Programu opracowali modele biznesowe dla innowacyjnych pomysłów naukowców z Podkarpacia, w tym wytworzonych w ramach oferowanych im przez PCI programów grantowych. Wśród 17 opracowanych projektów, komisja oceniająca wyróżniła trzy najlepsze modele biznesowe: System do obsługi transportu zbiorowego na żądanie Celem projektu jest utworzenie systemu do […]

Czytaj dalej Czytaj dalej

28 listopada, 2022

Zakończyła się konferencja „Technologia Biznes Inwestycje”

Ponad 260 osób uczestniczyło w konferencji „Technologia Biznes Inwestycje”, która odbyła się 23 listopada w PCI ProtoLab. Wśród uczestników znaleźli się podkarpaccy naukowcy, przedsiębiorcy oraz inwestorzy. Organizatorem wydarzenia było Podkarpackie Centrum Innowacji.

Czytaj dalej Czytaj dalej

28 listopada, 2022

„Podróż do przyszłości – zaproponuj pomysł na elementy kapsuły czasu i zdobądź nasze gadżety” – zaproszenie do udziału w akcji

Już 12 grudnia odbędzie się uroczysta inauguracja działalności PCI ProtoLab i to właśnie wtedy w budynku zostanie umieszczona kapsuła czasu. Zapraszamy do wysyłania propozycji przedmiotów, które mogą być umieszczone w kapsule. Dla 15 pierwszych osób, które prześlą swoje pomysły, przewidywane są paczki gadżetów PCI. Kapsuła czasu to dowolny pojemnik, w którym umieszcza się przedmioty przeznaczone dla przyszłych pokoleń. Jej celem jest przede wszystkim poinformowanie ludzi z przyszłości o życiu w okresie, w którym została ona przygotowana. Kapsuła czasu PCI ProtoLab ma wymiary wewnętrzne 58 cm x 47 cm i 12 grudnia zostanie uroczyście umieszona na parterze budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie. Zapraszamy do udziału w akcji, której celem jest wyłonienie najciekawszego pomysłu na wkład do Kapsuły Czasu PCI […]

Czytaj dalej Czytaj dalej
Skip to content