Wnioski z trzeciego naboru w ramach programu grantowego PCI ocenione formalnie

13 października, 2021

Wnioski z trzeciego naboru w ramach programu grantowego PCI ocenione formalnie

W dniu 12 października 2021 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych do trzeciego naboru w ramach Programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych. Jest on organizowany przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. przy współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Partnerami Projektu).

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie nr 1/2021 wpłynęło 178 wniosków, z czego 175 spełniło kryteria formalne i zostaną skierowane do oceny merytorycznej. Dotyczą one następujących dziedzin tematycznych:

  • Ochrona zdrowia oraz technologie medyczne – 49 wniosków
  • Zaawansowane materiały oraz narzędzia – 43 wnioski
  • Biogospodarka oraz żywność – 37 wniosków
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) – 24 wnioski
  • Transport oraz motoryzacja – 14 wniosków
  • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii – 8 wniosków

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA FORMALNE ORAZ ODRZUCONYCH Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Udostępnij
Skip to content