Trzecie Plenarne Zebranie Przedstawicieli Laboratoriów współpracujących w podkarpackiej sieci

21 kwietnia, 2022

8 kwietnia 2022r. odbyło się trzecie Plenarne Zebranie Przedstawicieli Laboratoriów współpracujących w ramach PSLBiW tworzonej i rozwijanej w Podkarpackim Centrum Innowacji. Podczas spotkania, przedstawiciele jednostek badawczych dokonali aktualizacji Regulaminu określającego zasady współpracy, ocenili dotychczasową 2 letnią działalność PSLBiW oraz wybrali nową Radę Sieci. 

W skład nowej Rady Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących weszli: 

1. Przewodniczący Rady – dr inż. Grzegorz Bajorek, prof. PRz (reprezentant Centrum Technologicznego Budownictwa Instytutu Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. z Rzeszowa);

2. Zastępca Przewodniczącego Rady – dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Kierownik Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych);

3. Członek Rady – reprezentant jednego akredytowanego laboratorium badawczego z uczelni, firmy lub instytucji – dr inż. Lucjan Janas (Politechnika Rzeszowska, Kierownik Wydziałowego Laboratorium Badań Konstrukcji);

4. Członek Rady – reprezentant jednego akredytowanego lub nieakredytowanego laboratorium badawczego z PRz – dr hab. inż. Beata Mossety-Leszczak (Politechnika Rzeszowska, Kierownik Laboratorium Analizy Termicznej i Badania Reaktywności Polimerów);

5. Członek Rady – reprezentant jednego akredytowanego lub nieakredytowanego laboratorium badawczego z UR – dr hab. n. wet. Waldemar Grzegorzewski, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, reprezentant Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych);

6. Członek rady – reprezentant jednego akredytowanego lub nieakredytowanego laboratorium badawczego z WSIiZ – mgr inż. Tomasz Bujak (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Dyrektor Centrum Wdrożeniowo-Usługowego Katedry Kosmetologii Wydziału Medycznego WSIiZ);

7. Członek Rady – reprezentant jednego akredytowanego lub nieakredytowanego laboratorium wzorcującego – Janusz Zimny (reprezentant ARKOM Sp. z o.o. Laboratorium Wzorcujące)

8. Członek rady – reprezentant jednego akredytowanego lub nieakredytowanego laboratorium medycznego – dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Kierownik Laboratorium procesów metabolicznych, zaburzeń i modeli rozwoju organizmu dziecięcego oraz Dyrektor Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych);

9. Członek Rady – reprezentant jednego akredytowanego lub nieakredytowanego laboratorium komercyjnego – Joanna Bulanda (Kierownik Laboratorium Mechaniki Gruntów; Zakład Usług Geologicznych GEOTECH Sp. z o.o. z Rzeszowa).

Spotkanie było również okazją do podziękowania dotychczasowym członkom Rady za ich pracę oraz zaangażowanie w tworzenie Sieci. W skład odchodzącej Rady wchodzili:

1. Przewodniczący Rady – dr inż. Grzegorz Bajorek, prof. PRz (reprezentant Centrum Technologicznego Budownictwa Instytutu Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. z Rzeszowa);

2. Zastępca Przewodniczącego Rady – dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Kierownik Laboratorium Matematyki Stosowanej);

3. Członek Rady – przedstawiciel laboratorium akredytowanego – mgr inż. Małgorzata Filar (Nestle Polska S.A. Oddział w Rzeszowie, Kierownik NQAC Rzeszów);

4. Członek Rady – przedstawiciel laboratorium nieakredytowanego z UR – dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Kierownik Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych);

5. Członek Rady – przedstawiciel laboratorium nieakredytowanego z PRz – dr hab. inż. Beata Mossety-Leszczak (Politechnika Rzeszowska, Kierownik Laboratorium Analizy Termicznej i Badania Reaktywności Polimerów);

6. Członek Rady – przedstawiciel laboratorium medycznego – mgr Timea Sulenta-Pluta (członek Rady do 16.04.2021 r.); później została zastąpiona przez dr n. med. Beatę Antosiewicz-Klimczak, (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, obie Panie były po sobie Dyrektorem Centrum Wdrożeniowo-Usługowego Katedry Kosmetologii Wydziału Medycznego WSIiZ);

7. Członek Rady – przedstawiciel laboratorium innego – inż. Adam Wiącek – właściciel Instytutu Badawczego Inżynierii Lądowej ALPHA Laboratory Adam Wiącek).

Dotychczasową Radę przez ostatnie dwa lata wspomagał Zespół Koordynujący, składający się z:

1. Przewodniczącego – dr inż. Romana Tabisza – z ramienia Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.;

2. Członka – prof. dr hab. Idalii Kasprzyk – Prorektora ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych i jednocześnie Kierownika Laboratorium Monitoringu Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego);

3. Członka – dr inż. Lucjana Janasa (Politechnika Rzeszowska, Kierownika Wydziałowego Laboratorium Badań Konstrukcji).

Zebranie zorganizowali i poprowadzili przedstawiciele Podkarpackiego Centrum Innowacji: Timea Sulenta Pluta – Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań, Roman Tabisz – Koordynator Regionalny Sieci Laboratoriów, Anna Smyk – Specjalista ds. PSLBiW, Katarzyna Harasimowicz – Broker innowacji i Kamil Nawrot – Radca Prawny. 

Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW) jest zorganizowanym forum współpracy laboratoriów badawczych i wzorcujących, akredytowanych i nieakredytowanych, zlokalizowanych na terenie Województwa Podkarpackiego. Współpraca tych laboratoriów ma na celu rozwój i doskonalenie regionalnego systemu oceny zgodności oraz sprawne oferowanie usług laboratoriów publicznych oraz prywatnych.

Usługi laboratoriów współpracujących w „Sieci” promowane są przedsiębiorstwom i instytucjom działającym na Podkarpaciu, tak aby ułatwić do nich dostęp, zarówno w zakresie lokalnym, jak i w zakresie oferty ogólnokrajowej oraz obszaru Unii Europejskiej.

Udostępnij
Skip to content