Nasze badania i raporty

W roku 2021 zrealizowaliśmy łącznie 32 ilościowe badania ankietowe na grupie 1158 respondentów. Badania zostały przeprowadzone metodą CAWI - Computer Assisted Web Interview. Jest to wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www. Metoda ta polega na zbieraniu danych i informacji, w której respondent wypełnia ankiety w formie elektronicznej. Zobacz nasze przykładowe opracowania.

Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: Potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu

Celem badania było zebranie opinii przedstawicieli podkarpackiego środowiska naukowego na temat potencjału badawczo-rozwojowego podkarpackich jednostek naukowych oraz potrzeb podkarpackich uczelni i naukowców w zakresie finansowania projektów naukowych.

Okres realizacji: 25.11.2021 - 22.12.2021

Liczba respondentów: 232
Z tego opracowania dowiesz się m.in:
  • Które uczelnie w województwie prowadzą już prace badawczo-rozwojowe, a które chcą je rozpocząć?
  • Z jakich źródeł finansowania B+R korzystają podkarpackie uczelnie oraz jakie trudności najczęściej napotykają w procesie aplikowania o granty czy podczas realizacji projektów?
  • Jakie są doświadczenia podkarpackich uczelni w zakresie współpracy z innymi jednostkami naukowymi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi?

Aktualne ankiety internetowe

Jednym z naszych działań jest organizacja badań na temat XYZ na zlecenie XYZ w celu XYZ. Wykonujemy je poprzez ankiety XYZ. W jakim celu przeprowadzane są ankiety? W jakich dziedzinach? Czy mają jakiś podział? Jak wyglądają formularze? Kto bierze w nich udział? Dla kogo są? Dla kogo dają wartość?

Nazwa ankiety

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled.
Wypełnij ankiete

Nazwa ankiety

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled.
Wypełnij ankiete

Aktualne ankiety internetowe

Nazwa ankiety

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled.
Pobierz raport

Nazwa ankiety

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled.
Pobierz raport

Baza wiedzy

Jednym z naszych działań jest organizacja badań na temat XYZ na zlecenie XYZ w celu XYZ. Wykonujemy je poprzez ankiety XYZ. W jakim celu przeprowadzane są ankiety? W jakich dziedzinach? Czy mają jakiś podział? Jak wyglądają formularze? Kto bierze w nich udział? Dla kogo są? Dla kogo dają wartość?

BAZY PATENTOWE

BAZY PATENTOWE

BAZY PATENTOWE

BAZY PATENTOWE

BAZY PATENTOWE

BAZY PATENTOWE

Badania i analizy

Co zyskasz biorąc udział w Programie Grantowym?

Finansowanie innowacyjnych pomysłów na prace B+R
Finansowanie innowacyjnych pomysłów na prace B+R

Co zyskasz biorąc udział w Programie Grantowym?

Chcesz zapoznać się z kompleksowymi raportami z naborów?

Kliknij i przejdź do wybranego raportu.

Chcesz zapoznać się z kompleksowymi raportami z naborów?

Kliknij i przejdź do wybranego raportu.
Szybkiego prototypowania
Szybkiego prototypowania
Szybkiego prototypowania
Szybkiego prototypowania
Szybkiego prototypowania
Szybkiego prototypowania
Trwa nabór

Nazwa szkolenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam quis augue ac sapien elementum posuere. Donec placerat nulla justo, vitae dignissim risus efficitur et.

Proin ipsum ante, dignissim consequat justo commodo, scelerisque accumsan dui. Etiam non enim congue, pretium quam at, egestas nunc. Mauris mauris dui, pretium nec nunc non, vehicula vestibulum mauris. Morbi non purus pulvinar, volutpat ipsum sed, consequat est.
Weź udział
Trwa nabór

Nazwa szkolenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam quis augue ac sapien elementum posuere. Donec placerat nulla justo, vitae dignissim risus efficitur et.

Proin ipsum ante, dignissim consequat justo commodo, scelerisque accumsan dui. Etiam non enim congue, pretium quam at, egestas nunc. Mauris mauris dui, pretium nec nunc non, vehicula vestibulum mauris. Morbi non purus pulvinar, volutpat ipsum sed, consequat est.
Weź udział
Trwa nabór

Nazwa szkolenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam quis augue ac sapien elementum posuere. Donec placerat nulla justo, vitae dignissim risus efficitur et.

Proin ipsum ante, dignissim consequat justo commodo, scelerisque accumsan dui. Etiam non enim congue, pretium quam at, egestas nunc. Mauris mauris dui, pretium nec nunc non, vehicula vestibulum mauris. Morbi non purus pulvinar, volutpat ipsum sed, consequat est.
Weź udział

Materiały szkoleniowe

1 NABÓR
Rozpoczęcie naboru: 09-07-2019 10:00 Zakończenie naboru: 31-07-2019-23:59 arrow

odpowiedz

odpowiedz

odpowiedz Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quod eos eius totam blanditiis dolor maiores, ullam placeat nulla provident quam ex delectus consequatur sapiente, reprehenderit neque esse quasi, incidunt omnis.

odpowiedz

Patronaty honorowe

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

O Dziale badań i analiz, czyli kim jesteśmy?

Dział badań i analiz został powołany w strukturze Platformy 1 Podkarpackiego Centrum Innowacji początkiem 2021 roku. Jego nadrzędnym celem jest prowadzenie badań i analiz w obszarze rozwoju innowacji w regionie oraz gromadzenie szczegółowych informacji o regionalnych zasobach w zakresie rozwoju i transferu technologii.

Obecnie komórkę badawczą PCI współtworzą 2 specjalistki ds. badań i analiz. PCI zrzesza ekspertów, których kompetencje się przeplatają i wzajemnie uzupełniają. Taka interdyscyplinarność pozwala nam pracować kreatywnie i działać poza utartymi schematami.
alt

Identyfikujemy możliwości otrzymania dofinansowania.

  • Zespół naukowy (aplikujący) należy przez to rozumieć pracownika badawczego, badawczo-dydaktycznego lub zespół takich pracowników, będących twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych lub też zamierzających podjąć prace badawcze, które są przedmiotem zgłoszenia do Konkursu. Do udziału w Konkursie dopuszcza się również naukowców z oraz spoza uczelni występujących za jej zgodą i w jej imieniu: studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych oraz pracowników naukowo/badawczo technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz inny personel techniczny niezbędny do realizacji projektu.
  • Liderem Zespołu każdorazowo musi być pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny zatrudniony w Uczelni na podstawie umowy o pracę. Z uczestnictwa w Zespole naukowym wykluczone są osoby biorące udział w jakimkolwiek z etapów oceny Wniosków o objęcie Projektów finansowaniem
  • Wnioskodawca należy przez to rozumieć Uczelnie, o których mowa w §1 ust. 3 niniejszego Regulaminu, reprezentowane w kontaktach roboczych przez CTT (jeżeli funkcjonuje w strukturze Uczelni) lub wskazaną we Wniosku komórkę wewnętrzną Uczelni

Jak działamy

01

Identyfikujemy możliwości otrzymania dofinansowania.

Analizujemy potencjał firmy pod kątem możliwości uzyskania wsparcia ze środków UE w dziedzinie innowacji. Pomagamy w znalezieniu optymalnego programu funduszy unijnych i adekwatnego tematu konkursowego.
01

Wspieramy w procesie przygotowań do aplikowania w konkursie.

Pomagamy w zrozumieniu zasad aplikowania oraz w uniknięciu błędów najczęściej popełnianych przy opisie projektu.
01

Wspieramy w poszukiwaniu partnerów i tworzeniu konsorcjum.

Pomagamy w poszukiwaniu odpowiednich partnerów do konsorcjum projektowego oraz w nawiązaniu współpracy z zagranicznymi instytucjami badawczymi i firmami doświadczonymi w działaniach B+R.

Nasze badania i raporty

Wylistowane badania ułożone chronologicznie / z podziałem wg cykli (np. cykl "innowacyjne Podkarpacie 2030") - z krótkim opisem i np. linkiem do materiałów do pobrania. W przypadku aktualnie rpowsadzonych badań możemy posłużyć się mechanizmem "zapisz się do newslettera [lub] wypełnij ankietę internetową (inna zakładka) aby otrzymać wcześniej raport z prowadzonego obecnie badania"

Pliki do pobrania - możemy posłużyć się mechanizmem "żeby pobrać raport z badania X (z innej zakładki) wypełnij ankietę"

Wyniki I naboru

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled.
Pobierz raport

Nasze badania i raporty

Wylistowane badania ułożone chronologicznie / z podziałem wg cykli (np. cykl "innowacyjne Podkarpacie 2030") - z krótkim opisem i np. linkiem do materiałów do pobrania. W przypadku aktualnie rpowsadzonych badań możemy posłużyć się mechanizmem "zapisz się do newslettera [lub] wypełnij ankietę internetową (inna zakładka) aby otrzymać wcześniej raport z prowadzonego obecnie badania"

Pliki do pobrania - możemy posłużyć się mechanizmem "żeby pobrać raport z badania X (z innej zakładki) wypełnij ankietę"

Wyniki I naboru

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled.
Wypełnij ankietę

Wyniki I naboru

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled.
Wypełnij ankietę

Baza wiedzy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of.

Partnerzy

W czym możemy Ci pomóc?

Masz pomysł na innowacyjny projekt? Nie wiesz jak skomercjalizować swoje badania naukowe?
Jesteśmy po to, aby Ci pomóc!
Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz porady, zapraszamy Cię do indywidualnego kontaktu z naszymi specjalistami.
Skorzystaj z gotowego formularza i wybierz temat rozmowy.
NAPISZ DO NAS

Tematyka wspieranych projektów

Error: View dd15ba3wp6 may not exist
Skip to content