Szkolenie PCI dla przedstawicieli uczelni aplikujących o granty

12 sierpnia, 2021

W środę, 11.08.2021r. odbyło się szkolenie on-line skierowane do pracowników Centrów Transferu Technologii (CTT) oraz innych komórek organizacyjnych uczelni zaangażowanych w weryfikację i przekazywanie do PCI wniosków o finansowanie w ramach III naboru do Programu grantowego PCI. 

W szkoleniu zorganizowanym z inicjatywy Działu Programów grantowych PCI wzięło udział 14 osób. Eksperci PCI zaprezentowali poszczególne kroki procesu aplikowania o grant i omówili kwestie weryfikowane i potwierdzane przez uczelnie na etapie poprzedzającym złożenie wniosku do PCI. Zaprezentowane zostały również najczęściej popełniane we wnioskach błędy, związane m.in. z konstruowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, przyporządkowywaniem wydatków do poszczególnych kategorii budżetowych czy specyfikowaniem poszczególnych typów wydatków (wynagrodzeń, materiałów i in.)

– Dwuetapowy system składania wniosków obowiązujący w ramach Programu grantowego PCI ułatwia  uczelniom analizę i akceptację wniosków przygotowanych przez Zespoły naukowe jeszcze przed ich ostateczną wysyłką do Podkarpackiego Centrum Innowacji. Dużym wsparciem jest również opracowany i wdrożony przez PCI system on-line, który usprawnia każdy z etapów aplikowania i późniejszej oceny projektów. Mamy nadzieję, że przekazana podczas szkolenia wiedza wpłynie pozytywnie na jakość składanych projektów – mówi Izabela Chomińska, Specjalistka ds. Rozliczeń Programu grantowego PCI.

W obecnie trwającym naborze Zespoły naukowe mogą składać wnioski do dnia 23.08.2021 r. Pula środków wynosi 14 mln zł, a pojedynczy grant może wynieść nawet 500 tys. zł. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: https://projekty.pcinn.org/konkurs-br-n3.

Udostępnij
Skip to content