Spotkanie dotyczące filmu promocyjnego prezentującego podkarpackie uczelnie

4 lipca, 2022

W środę, 29 czerwca w nowym budynku PCI przy ul. Lenartowicza 6 odbyło się spotkanie przedstawicieli podkarpackich uczelni, zorganizowane z inicjatywy Platformy 1 PCI. Spotkanie dotyczyło realizacji filmu promującego podkarpackie uczelnie w kontekście rozwoju innowacyjności regionu. 

W grudniu ubiegłego roku, Podkarpackie Centrum Innowacji zrealizowało badanie ankietowe on-line pn. „Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: Potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu”. Jego głównym celem było pozyskanie informacji na temat potencjału i potrzeb podkarpackich uczelni i naukowców w zakresie finansowania projektów B+R. W badaniu wzięło udział 178 naukowców z dziewięciu podkarpackich uczelni.

W podziękowaniu za zaangażowanie w badanie, uczelnie otrzymały propozycję udziału w filmie promocyjnym poświęconym podkarpackim jednostkom naukowym. Za jego nagranie, opracowanie i promocje odpowiadać będzie PCI. 

– Myśl przewodnia planowanego do realizacji filmu, to pokazanie w jaki sposób poszczególne uczelnie wspierają rozwój szeroko rozumianej innowacyjności na Podkarpaciu. Główne obszary w jakich będziemy się poruszać, to potencjał kadrowy, infrastruktura i zaplecze techniczne oraz realizowane projekty badawcze. Każda uczelnia będzie miała okazję pokazać to, co wyróżnia ją pośród innych jednostek z regionu. Materiał ma mieć dość krótką, dynamiczną formę – mówi Krzysztof Borowicz, Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju technologii w PCI

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 8 uczelni z regionu:

• Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

• Uniwersytetu Rzeszowskiego

• Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

• WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

• Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

• Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu

• Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu 

• Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

– Wspólne przygotowanie i realizacja filmu to przedsięwzięcie wymagające sprawnej koordynacji działań  wielu instytucji i osób. Będzie za nią odpowiadać powołana w maju br. w ramach Platformy 1 Grupa Robocza ds. Projektów międzyuczelnianych i integracji, we współpracy z Działem Marketingu i Komunikacji PCI. Jestem przekonany, że współpraca z osobami obecnymi na spotkaniu: kreatywnymi specjalistami z obszaru promocji, rozwoju i relacji z otoczeniem, znającymi świetnie specyfikę i potencjał poszczególnych uczelni – przyniesie unikatowe efekty – dodaje Krzysztof Borowicz.

Podczas spotkania omówiona została wstępna koncepcja scenariusza filmu, kwestie techniczne i organizacyjne oraz związane z przedsięwzięciem zagadnienia formalne. Była to też okazja do poruszenia tematów związanych z przepływem informacji pomiędzy PCI a uczelniami, m.in. w ramach organizowanych przez Centrum szkoleń, doradztwa, badań ankietowych czy inicjatyw międzyuczelnianych.

O postępach w realizacji przedsięwzięcia będziemy informować na bieżąco.

Udostępnij

Przeczytaj również

2 grudnia, 2022

Wyróżnione projekty programu PAPA SCIENCE STARTUP

Trzy projekty wypracowane w ramach programu PAPA SCIENCE STARTUP, które uzyskały najwyższą ocenę komisji, otrzymały wyróżnienia. Pamiątkowe dyplomy zostały wręczone podczas konferencji „Technologia Biznes Inwestycje”. Celem programu PAPA SCIENCE STARTUP było wsparcie akademickich przedsięwzięć technologicznych oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Program obejmował 52 godziny zajęć i 12 bloków tematycznych. Podczas jego trwania, uczestnicy poszerzali swoją wiedzę w trzech obszarach tematycznych: menadżerskim, związanym z zarządzaniem przedsiębiorstwem; projektowania biznesu oraz prawa i finansów.  We współpracy z mentorami, absolwenci Programu opracowali modele biznesowe dla innowacyjnych pomysłów naukowców z Podkarpacia, w tym wytworzonych w ramach oferowanych im przez PCI programów grantowych. Wśród 17 opracowanych projektów, komisja oceniająca wyróżniła trzy najlepsze modele biznesowe: System do obsługi transportu zbiorowego na żądanie Celem projektu jest utworzenie systemu do […]

Czytaj dalej Czytaj dalej

28 listopada, 2022

Zakończyła się konferencja „Technologia Biznes Inwestycje”

Ponad 260 osób uczestniczyło w konferencji „Technologia Biznes Inwestycje”, która odbyła się 23 listopada w PCI ProtoLab. Wśród uczestników znaleźli się podkarpaccy naukowcy, przedsiębiorcy oraz inwestorzy. Organizatorem wydarzenia było Podkarpackie Centrum Innowacji.

Czytaj dalej Czytaj dalej

28 listopada, 2022

„Podróż do przyszłości – zaproponuj pomysł na elementy kapsuły czasu i zdobądź nasze gadżety” – zaproszenie do udziału w akcji

Już 12 grudnia odbędzie się uroczysta inauguracja działalności PCI ProtoLab i to właśnie wtedy w budynku zostanie umieszczona kapsuła czasu. Zapraszamy do wysyłania propozycji przedmiotów, które mogą być umieszczone w kapsule. Dla 15 pierwszych osób, które prześlą swoje pomysły, przewidywane są paczki gadżetów PCI. Kapsuła czasu to dowolny pojemnik, w którym umieszcza się przedmioty przeznaczone dla przyszłych pokoleń. Jej celem jest przede wszystkim poinformowanie ludzi z przyszłości o życiu w okresie, w którym została ona przygotowana. Kapsuła czasu PCI ProtoLab ma wymiary wewnętrzne 58 cm x 47 cm i 12 grudnia zostanie uroczyście umieszona na parterze budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie. Zapraszamy do udziału w akcji, której celem jest wyłonienie najciekawszego pomysłu na wkład do Kapsuły Czasu PCI […]

Czytaj dalej Czytaj dalej
Skip to content