Spotkanie dotyczące filmu promocyjnego prezentującego podkarpackie uczelnie

4 lipca, 2022

W środę, 29 czerwca w nowym budynku PCI przy ul. Lenartowicza 6 odbyło się spotkanie przedstawicieli podkarpackich uczelni, zorganizowane z inicjatywy Platformy 1 PCI. Spotkanie dotyczyło realizacji filmu promującego podkarpackie uczelnie w kontekście rozwoju innowacyjności regionu. 

W grudniu ubiegłego roku, Podkarpackie Centrum Innowacji zrealizowało badanie ankietowe on-line pn. „Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: Potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu”. Jego głównym celem było pozyskanie informacji na temat potencjału i potrzeb podkarpackich uczelni i naukowców w zakresie finansowania projektów B+R. W badaniu wzięło udział 178 naukowców z dziewięciu podkarpackich uczelni.

W podziękowaniu za zaangażowanie w badanie, uczelnie otrzymały propozycję udziału w filmie promocyjnym poświęconym podkarpackim jednostkom naukowym. Za jego nagranie, opracowanie i promocje odpowiadać będzie PCI. 

– Myśl przewodnia planowanego do realizacji filmu, to pokazanie w jaki sposób poszczególne uczelnie wspierają rozwój szeroko rozumianej innowacyjności na Podkarpaciu. Główne obszary w jakich będziemy się poruszać, to potencjał kadrowy, infrastruktura i zaplecze techniczne oraz realizowane projekty badawcze. Każda uczelnia będzie miała okazję pokazać to, co wyróżnia ją pośród innych jednostek z regionu. Materiał ma mieć dość krótką, dynamiczną formę – mówi Krzysztof Borowicz, Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju technologii w PCI

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 8 uczelni z regionu:

• Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

• Uniwersytetu Rzeszowskiego

• Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

• WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

• Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

• Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu

• Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu 

• Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

– Wspólne przygotowanie i realizacja filmu to przedsięwzięcie wymagające sprawnej koordynacji działań  wielu instytucji i osób. Będzie za nią odpowiadać powołana w maju br. w ramach Platformy 1 Grupa Robocza ds. Projektów międzyuczelnianych i integracji, we współpracy z Działem Marketingu i Komunikacji PCI. Jestem przekonany, że współpraca z osobami obecnymi na spotkaniu: kreatywnymi specjalistami z obszaru promocji, rozwoju i relacji z otoczeniem, znającymi świetnie specyfikę i potencjał poszczególnych uczelni – przyniesie unikatowe efekty – dodaje Krzysztof Borowicz.

Podczas spotkania omówiona została wstępna koncepcja scenariusza filmu, kwestie techniczne i organizacyjne oraz związane z przedsięwzięciem zagadnienia formalne. Była to też okazja do poruszenia tematów związanych z przepływem informacji pomiędzy PCI a uczelniami, m.in. w ramach organizowanych przez Centrum szkoleń, doradztwa, badań ankietowych czy inicjatyw międzyuczelnianych.

O postępach w realizacji przedsięwzięcia będziemy informować na bieżąco.

Udostępnij
Skip to content