Spotkanie członków Rady Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

5 października, 2021

W dniu 29 września br. odbyło się trzecie w tym roku spotkanie członków Rady Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. W wydarzeniu, organizowanym w formie zdalnej, uczestniczyło 6 osób (na 7-osobową Radę).

Zebranie w dużej mierze miało charakter informacyjny. Na wstępie omówiono aktualny stan Sieci wraz z jej bieżącymi oraz zaplanowanymi działaniami: 

  • Sieć zrzesza obecnie 82 laboratoria, z których 2 dołączyły w ostatnim czasie,
  • Zarząd PCI zatwierdził logo PSLBiW, którego powstanie zarekomendowała Rada,
  • ankieta, której zadaniem będzie identyfikacja brakującego na Podkarpaciu potencjału usług badań i wzorcowań, została przygotowana w formie elektronicznej i będzie rozsyłana do podkarpackich firm na początku października. W opracowanej wersji ankiety uwzględniono uwagi zgłoszone przez przedstawicieli przemysłu na spotkaniach konsultacyjnych,
  • w dniach 25 i 26 października br. odbędzie się szkolenie kierowników laboratoriów współpracujących w Sieci.

Przedstawiono także projekt agendy IV Konferencji Innowacje – Pomiary – Akredytacje, planowanej na drugi dzień Forum Nauki i Biznesu (tj. 24 listopada br.). Kolejnym istotnym punktem w dyskusji było również omówienie zmodyfikowanych zasad Funduszu Wspomagającego, dedykowanego podkarpackim uczelnianym laboratoriom, dążącym do rozwoju i stawiającym na jakość swoich usług. Fundusz przeznaczony będzie na pokrycie kosztów usług eksperckich oraz kosztów szkoleń. 

Udostępnij
Skip to content