Spotkanie członków Rady Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

19 grudnia, 2022

15 grudnia odbyło się kolejne spotkanie członków Rady Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. Było ono okazją do m.in. celebracji dołączenia setnego laboratorium do Sieci.

Podczas dyskusji, członkowie Rady bardzo pozytywnie ocenili dotychczas przeprowadzone szkolenia, i podkreślili dużą wartość portalu, na którym prezentowane są możliwości badawcze zrzeszonych laboratoriów. Zaproponowano kontynuację szkoleń, podkreślając szczególną potrzebę analizy ryzyka w laboratoriach i ponowne skupienie się na temacie zapewniania spójności pomiarowej. Szczegółowe rekomendacje Rada przedstawi w swojej uchwale, która zostanie podjęta na następnym spotkaniu w połowie lutego 2023 r.

Udostępnij
Skip to content