Rozdano wyróżnienia z Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2021

29 lipca, 2021

27 lipca w siedzibie Podkarpackiego Centrum  Innowacji trzy zespoły badawcze, które brały udział w Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2021 odebrały nagrody i podziękowania. Dwa spośród projektów zostały wyróżnione złotym i srebrnym medalem w konkursie organizowanym podczas wydarzenia. 

Z inicjatywy Podkarpackiego Centrum Innowacji, dwa zespoły naukowe z Uniwersytetu Rzeszowskiego i jeden z Politechniki Rzeszowskiej zaprezentowały swoje rozwiązania na wydarzeniu o zasięgu międzynarodowym. 

Złoty medal otrzymała „Innowacyjna metoda uprawy pomidora”, rozwiązanie patentowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego rozwój wspierany jest przez zespół Podkarpackiego Centrum Innowacji. Srebrny medal trafił do naukowców Politechniki Rzeszowskiej którzy przedstawili projekt elektronicznego monitorowania tankowania paliwa będący wynikiem I naboru do Programu grantowego PCI. – Udział PCI w wydarzeniach takich jak Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG jest niezwykle ważny i ma ogromne znaczenie w rozwoju ekosystemu. Wartość dodana uzyskiwana poprzez rozwój społeczno-gospodarczy oparty na nowych technologiach stanowi o konkurencyjności danego regionu czy kraju. Bardzo się cieszymy, że przy udziale PCI powstają tak znakomite wynalazki, doceniane również przez międzynarodowych ekspertów tego wydarzenia – mówi Timea Sulenta – Pluta, Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań Podkarpackiego Centrum Innowacji. 

W symbolicznym rozdaniu dyplomów i medali, poza zespołami badawczymi, uczestniczyli także reprezentanci władz uczelni oraz przedstawiciele Podkarpackiego Centrum Innowacji. Spotkanie stało się okazją do zaprezentowania wyróżnionych projektów oraz wymiany doświadczeń w zakresie dalszego rozwoju prac badawczych zespołów naukowych. 

Obecnie trwa III nabór do Projektu grantowego PCI na prace B+R jednostek naukowych. Budżet pojedynczego projektu może wynieść od 50 do 500 tys. zł, a cała pula środków to aż 14 mln zł. Aplikować o nie mogą wszystkie uczelnie mające siedzibę na Podkarpaciu, a zarazem prowadzące działalność naukową. Poza finansowaniem kosztów realizacji prac badawczo-rozwojowych, Podkarpackie Centrum Innowacji wspiera proces komercjalizacji stworzonych rozwiązań technologicznych, a także prowadzi działania doradcze i szkoleniowe.

Udostępnij
Skip to content