Projekt naukowców z Politechniki Rzeszowskiej umożliwi innowacyjną analizę tłuszczu śródmięśniowego w mięsie

13 września, 2021

Zespół Politechniki Rzeszowskiej, pod przewodnictwem dr hab. inż. Krzysztofa Tereszkiewicza prof. PRz pracuje nad rozwiązaniem umożliwiającym analizę zawartości tłuszczu w mięsie. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 102 930,00 zł w ramach Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji. 

Pomysł na opracowanie nieniszczącej, szybkiej i bezkosztowej metody analizy tłuszczu w mięsie zrodził się w wyniku wzajemnych konsultacji naukowych. – W skład naszego zespołu naukowego wchodzą specjaliści z zakresu informatyki, techniki świetlnej i ogólnie definiowanej żywności. Z doświadczenia wiem, że tego rodzaju zespoły wykazują zazwyczaj najwyższą kreatywność – mówi dr inż. Henryk Wachta z Politechniki Rzeszowskiej. 

Rozwiązanie naukowców z Politechniki Rzeszowskiej niesie za sobą wiele korzyści i jest unikatowe. Przede wszystkim, skonstruowane urządzenie pomiarowe generuje stosunkowo niewielkie koszty, co znacznie zwiększa dostępność na rynku tego rodzaju nowatorskich metod pomiaru. Urządzenie to może stać się alternatywą dla stosowanych współcześnie chemicznych metod weryfikacyjnych pomiaru zawartości tłuszczu śródmięśniowego w mięsie i przyczynić się do wzmocnienia skuteczności kontroli procesów technologicznych produkcji mięsa oraz poszerzyć zakres informacyjny o cechach produktu dla konsumentów. Jest to niewątpliwie ważny element zasad zdrowego żywienia. 

Projekt opracowany przez zespół z Politechniki Rzeszowskiej znajdzie swoje zastosowanie w jednostkach kontroli jakości żywności firm produkujących żywność i w firmach przetwarzających produkty mięsne do postaci oferowanej konsumentom. Niewątpliwie dużym atutem rozwiązania jest to, że pozwala ono oceniać zawartość tłuszczu w mięsie  w ramach całej próbki, a nie jak to ma miejsce w niektórych stosowanych metodach pomiaru jedynie jej fragment. Obecnie, zespół projektowy pracuje nad tym, aby jeszcze bardziej podnieść dokładność pomiarową stanowiska pomiarowego, modyfikując elementy konstrukcji oraz jeszcze bardziej obniżyć koszty jego produkcji. 

Zespół projektowy z Politechniki Rzeszowskiej współpracuje z PCI w zakresie rozwoju swojego rozwiązania. – Podkarpackie Centrum Innowacji jest jednym z kluczowych facylitatorów ekosystemu innowacji w województwie podkarpackim. Wspieramy uczelnie w rozwijaniu wypracowywanych przez zespoły naukowe wyników badań. Przedstawiony projekt jest bardzo ciekawy pod względem komercjalizacyjnym i posiada duży potencjał wdrożeniowy– mówi Radosław Krajewski, Specjalista ds. Rozwoju Technologii w Podkarpackim Centrum Innowacji. 

Projekt naukowców Zakładu Informatyki w Zarządzaniu z Politechniki Rzeszowskiej zatytułowany „Zastosowanie powierzchniowej analizy rozkładu luminancji w pomiarach zawartości tłuszczu w mięsie” otrzymał dofinansowanie w ramach II naboru do programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych. 

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych realizowany jest w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Udostępnij
Skip to content