Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu – Wiceprezesa PCI

18 października, 2021

Rada Nadzorcza Podkarpackiego Centrum Innowacji sp. z o.o. (dalej PCI), zaprasza osoby zainteresowane wzięciem udziału w postepowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu – Wiceprezesa PCI do zgłaszania swojej kandydatury na ww. stanowisko.

Zaproszenie kierowane jest do osoby posiadającej doświadczenie w zakresie tworzenia, zarządzania i nadzoru nad inicjatywami gospodarczymi o profilu zbliżonym do Podkarpackiego Centrum Innowacji, w szczególności pod kątem prawnym i administracyjnym.

Szczegółowe informacje, wymagania i wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania określa Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu – Wiceprezesa Podkarpackiego Centrum Innowacji znajdujący się na stronie internetowej PCI, a także na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego.

Zgłoszenia zgodnie z wymogami Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowane w siedzibie Spółki tj. przy ul. Teofila Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów do dnia 5 listopada 2021 r. do godziny 14:00.

Załączniki:

1. Uchwała Rady Nadzorczej PCI 8/II/2021 z dnia 14 października 2021 r.

2. Uchwała Rady Nadzorczej PCI nr 11/II/2021 z dnia 19 października 2021 r.

3. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PCI nr 11/II/2021 z dnia 19 października 2021 r.
(REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO WYBORU CZŁONKA ZARZĄDU – WICEPREZESA PODKARPACKIEGO CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O. W RZESZOWIE)

Załączniki do Regulaminu:

4. Uchwała Rady Nadzorczej PCI 9/II/2021 z dnia 14 października 2021 r. 

Udostępnij
Skip to content