Ponad 17 mln zł na rozwój podkarpackich projektów naukowych. PCI ogłosiło wyniki III naboru do Programu grantowego

22 grudnia, 2021

Niemal 9 mln dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, ponad 7 mln dla Politechniki Rzeszowskiej, prawie pół miliona dla WSIiZ i po blisko 200 tysięcy dla PWSTE w Jarosławiu oraz KPU w Krośnie. Najlepsze zespoły naukowe z podkarpackich uczelni otrzymały granty na prace badawczo-rozwojowe. 

Do trzeciego naboru w ramach programu grantowego wpłynęło 178 wniosków, z czego trzy nie spełniały kryteriów formalnych. W efekcie oceny formalnej, a następnie merytorycznej i rekomendacji Komitetu Alokacji Zasobów, dofinansowanie otrzymały 63 zespoły naukowe. – Trzeci nabór do Programu grantowego PCI jest wyjątkowy z co najmniej kilku powodów. Rekordowe zainteresowanie i wysoka jakość projektów sprawiły, że łączna pula przyznanych środków wyniosła ponad 17 mln zł, czyli więcej niż w dwóch poprzednich konkursach łącznie. Ponad 80% projektów realizować będą zespoły międzyuczelniane, czyli łączące naukowców z różnych uczelni. Poza tym, po raz pierwszy, projekty finansowane ze środków PCI będą realizować dwie uczelnie spoza Rzeszowa: PWSTE w Jarosławiu oraz KPU w Krośnie. Wszystkie projekty charakteryzują się wysokim potencjałem do tworzenia innowacji i rozwoju naszego regionu – komentuje Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii w PCI.

Największa pula środków została przyznana 30 zespołom projektowym z Uniwersytetu Rzeszowskiego, z czego dwa przedsięwzięcia uzyskały najwyższe pozycje na liście rankingowej. Jeden z projektów to innowacyjny napój chemoprewencyjny, natomiast drugi dotyczy zapobiegania urazom aparatu ruchu wśród osób aktywnych fizycznie na podstawie oceny ryzyka występowania różnych typów polimorfizmów kolagenowych. 

Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej otrzymali ponad 7 mln na realizację 29 projektów, które dotyczą m.in. opracowania i optymalizacji systemu do komunikacji satelitarnej i badań radiowych dla branży kosmicznej i lotniczej, opracowania naturalnego stymulatora wzrostu roślin czy innowacyjnej sondy peptydowej dla osób z chorobami metabolicznymi. 

Dofinansowanie na kwotę prawie pół miliona złotych otrzymały dwa zespoły naukowe z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Są to projekty związane z pozyskaniem substancji bioaktywnych oraz opracowania innowacyjnych kosmetyków naturalnych.

Po raz pierwszy, w ramach Programu grantowego PCI, dofinansowanie uzyskały dwie uczelnie spoza Rzeszowa. W PWSTE w Jarosławiu, w ramach dofinansowania opracowane zostaną algorytmy i wykonanie prototypu oprogramowania dla systemu dynamicznej wyceny nieruchomości komercyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego. Badacze z KPU w Krośnie będą pracować z kolei nad innowacyjną technologią wypieku biszkoptów wolnych od glutenu, laktozy, sacharozy, GMO o podwyższonych właściwościach.

Lista rankingowa konkursu dostępna jest na stronie https://pcinn.org/aktualnosci-pci/515.   

To już trzeci nabór do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji. W ramach pierwszego uczelnie zrealizowały 25 projektów na łączną kwotę 3,6 mln zł, natomiast w ramach drugiego, projekty o łącznej wartości niemal 9,6 mln zł realizują 60 zespoły naukowe. Łącznie PCI dofinansowało dotychczas 148 projektów badawczo naukowych podkarpackich uczelni o wartości 30,32 mln zł.

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Udostępnij
Skip to content