Ponad 17 mln zł na rozwój podkarpackich projektów naukowych. PCI ogłosiło wyniki III naboru do Programu grantowego

22 grudnia, 2021

Niemal 9 mln dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, ponad 7 mln dla Politechniki Rzeszowskiej, prawie pół miliona dla WSIiZ i po blisko 200 tysięcy dla PWSTE w Jarosławiu oraz KPU w Krośnie. Najlepsze zespoły naukowe z podkarpackich uczelni otrzymały granty na prace badawczo-rozwojowe. 

Do trzeciego naboru w ramach programu grantowego wpłynęło 178 wniosków, z czego trzy nie spełniały kryteriów formalnych. W efekcie oceny formalnej, a następnie merytorycznej i rekomendacji Komitetu Alokacji Zasobów, dofinansowanie otrzymały 63 zespoły naukowe. – Trzeci nabór do Programu grantowego PCI jest wyjątkowy z co najmniej kilku powodów. Rekordowe zainteresowanie i wysoka jakość projektów sprawiły, że łączna pula przyznanych środków wyniosła ponad 17 mln zł, czyli więcej niż w dwóch poprzednich konkursach łącznie. Ponad 80% projektów realizować będą zespoły międzyuczelniane, czyli łączące naukowców z różnych uczelni. Poza tym, po raz pierwszy, projekty finansowane ze środków PCI będą realizować dwie uczelnie spoza Rzeszowa: PWSTE w Jarosławiu oraz KPU w Krośnie. Wszystkie projekty charakteryzują się wysokim potencjałem do tworzenia innowacji i rozwoju naszego regionu – komentuje Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii w PCI.

Największa pula środków została przyznana 30 zespołom projektowym z Uniwersytetu Rzeszowskiego, z czego dwa przedsięwzięcia uzyskały najwyższe pozycje na liście rankingowej. Jeden z projektów to innowacyjny napój chemoprewencyjny, natomiast drugi dotyczy zapobiegania urazom aparatu ruchu wśród osób aktywnych fizycznie na podstawie oceny ryzyka występowania różnych typów polimorfizmów kolagenowych. 

Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej otrzymali ponad 7 mln na realizację 29 projektów, które dotyczą m.in. opracowania i optymalizacji systemu do komunikacji satelitarnej i badań radiowych dla branży kosmicznej i lotniczej, opracowania naturalnego stymulatora wzrostu roślin czy innowacyjnej sondy peptydowej dla osób z chorobami metabolicznymi. 

Dofinansowanie na kwotę prawie pół miliona złotych otrzymały dwa zespoły naukowe z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Są to projekty związane z pozyskaniem substancji bioaktywnych oraz opracowania innowacyjnych kosmetyków naturalnych.

Po raz pierwszy, w ramach Programu grantowego PCI, dofinansowanie uzyskały dwie uczelnie spoza Rzeszowa. W PWSTE w Jarosławiu, w ramach dofinansowania opracowane zostaną algorytmy i wykonanie prototypu oprogramowania dla systemu dynamicznej wyceny nieruchomości komercyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego. Badacze z KPU w Krośnie będą pracować z kolei nad innowacyjną technologią wypieku biszkoptów wolnych od glutenu, laktozy, sacharozy, GMO o podwyższonych właściwościach.

Lista rankingowa konkursu dostępna jest na stronie https://pcinn.org/aktualnosci-pci/515.   

To już trzeci nabór do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji. W ramach pierwszego uczelnie zrealizowały 25 projektów na łączną kwotę 3,6 mln zł, natomiast w ramach drugiego, projekty o łącznej wartości niemal 9,6 mln zł realizują 60 zespoły naukowe. Łącznie PCI dofinansowało dotychczas 148 projektów badawczo naukowych podkarpackich uczelni o wartości 30,32 mln zł.

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Udostępnij

Przeczytaj również

2 grudnia, 2022

Wyróżnione projekty programu PAPA SCIENCE STARTUP

Trzy projekty wypracowane w ramach programu PAPA SCIENCE STARTUP, które uzyskały najwyższą ocenę komisji, otrzymały wyróżnienia. Pamiątkowe dyplomy zostały wręczone podczas konferencji „Technologia Biznes Inwestycje”. Celem programu PAPA SCIENCE STARTUP było wsparcie akademickich przedsięwzięć technologicznych oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Program obejmował 52 godziny zajęć i 12 bloków tematycznych. Podczas jego trwania, uczestnicy poszerzali swoją wiedzę w trzech obszarach tematycznych: menadżerskim, związanym z zarządzaniem przedsiębiorstwem; projektowania biznesu oraz prawa i finansów.  We współpracy z mentorami, absolwenci Programu opracowali modele biznesowe dla innowacyjnych pomysłów naukowców z Podkarpacia, w tym wytworzonych w ramach oferowanych im przez PCI programów grantowych. Wśród 17 opracowanych projektów, komisja oceniająca wyróżniła trzy najlepsze modele biznesowe: System do obsługi transportu zbiorowego na żądanie Celem projektu jest utworzenie systemu do […]

Czytaj dalej Czytaj dalej

28 listopada, 2022

Zakończyła się konferencja „Technologia Biznes Inwestycje”

Ponad 260 osób uczestniczyło w konferencji „Technologia Biznes Inwestycje”, która odbyła się 23 listopada w PCI ProtoLab. Wśród uczestników znaleźli się podkarpaccy naukowcy, przedsiębiorcy oraz inwestorzy. Organizatorem wydarzenia było Podkarpackie Centrum Innowacji.

Czytaj dalej Czytaj dalej

28 listopada, 2022

„Podróż do przyszłości – zaproponuj pomysł na elementy kapsuły czasu i zdobądź nasze gadżety” – zaproszenie do udziału w akcji

Już 12 grudnia odbędzie się uroczysta inauguracja działalności PCI ProtoLab i to właśnie wtedy w budynku zostanie umieszczona kapsuła czasu. Zapraszamy do wysyłania propozycji przedmiotów, które mogą być umieszczone w kapsule. Dla 15 pierwszych osób, które prześlą swoje pomysły, przewidywane są paczki gadżetów PCI. Kapsuła czasu to dowolny pojemnik, w którym umieszcza się przedmioty przeznaczone dla przyszłych pokoleń. Jej celem jest przede wszystkim poinformowanie ludzi z przyszłości o życiu w okresie, w którym została ona przygotowana. Kapsuła czasu PCI ProtoLab ma wymiary wewnętrzne 58 cm x 47 cm i 12 grudnia zostanie uroczyście umieszona na parterze budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie. Zapraszamy do udziału w akcji, której celem jest wyłonienie najciekawszego pomysłu na wkład do Kapsuły Czasu PCI […]

Czytaj dalej Czytaj dalej
Skip to content