Ponad 1,5 mln zł na prace badawcze podkarpackich naukowców. Program grantowy PCI dofinansował kolejne projekty naukowe

11 lipca, 2022

Trzy projekty z Politechniki Rzeszowskiej i dwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 1,54 mln zł. Środki pochodzą z oszczędności w ramach Programu grantowego PCI.

W ramach III naboru do Programu grantowego PCI dofinansowane zostały 63 projekty – w tym 30 z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 29 z Politechniki Rzeszowskiej, 2 z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz po 1 z PWSTE w Jarosławiu i KPU w Krośnie. Umowy grantowe zostały podpisane w grudniu 2021 r., a realizacja projektów rozpoczęła się w trzech turach: od lutego, kwietnia i czerwca 2022 r. Łączna pula grantów wyniosła ponad 17 mln zł.

Oszczędności, jakie wystąpiły w Programie grantowym pozwoliły PCI na podjęcie działań zmierzających do wykorzystania tych środków na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej III naboru. Na ich podstawie, Komitet Alokacji Zasobów PCI zarekomendował, a następnie Zarząd PCI zatwierdził dofinansowanie 5 projektów znajdujących się na początku listy rezerwowej o łącznej wartości 1,54 mln zł. 

– Projekty te zostały ocenione wysoko przez ekspertów, jednak pierwotnie nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków. Wszystkie one mają charakter multidyscyplinarny, a więc będą realizowane przez zespoły złożone z naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Wpływa to pozytywnie na poziom innowacyjności, ale i wspiera pokonywanie trudnych i złożonych problemów badawczych. Planowane prace B+R wpisują się w przyszłościowe kierunki technologiczne, istotne dla rozwoju Podkarpacia. Ponadto, 3 z 5 projektów to przedsięwzięcia międzyuczelniane, angażujące naukowców z różnych uczelni – mówi Krzysztof Borowicz, dyrektor zarządzający ds. Rozwoju technologii w PCI.

Wśród dofinansowanych przedsięwzięć znalazły się 3 projekty zespołów naukowych z Politechniki Rzeszowskiej na łączną kwotę 1 037 180 zł. Przedmiotem badań będą:

• Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe jako inteligentne materiały przewodzące do przemysłu lotniczego;

• Metody uczenia maszynowego w modelowaniu i analizie wpływu sztywności nóg i stawów na urazy związane z aktywnością fizyczną;

• Antymikrobowe proekologiczne powłoki z lakierów proszkowych dedykowane do zabezpieczania powierzchni kompozytów w środkach transportu i przemyśle lotniczym.

Dwa projekty z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dofinansowane na kwotę  503 529,00 zł dotyczą:

• Technologii produkcji bionawozu z  wykorzystaniem odpadów komunalnych przy użyciu Eisenia fetida w oparciu o diagnostykę nematologiczną;

• Opracowania nowych pochodnych ksantohumolu o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej względem komórek Merkla.

Trzy projekty wpisują się w Regionalną Inteligentną Specjalizację Województwa Podkarpackiego „Jakość życia (produkcja i przetwórstwo żywności, turystyka oraz zdrowie, ekotechnologie, energooszczędne i inteligentne budownictwo)” a dwa w specjalizację „Lotnictwo i kosmonautyka”.

– Dzięki bieżącemu monitorowaniu wydatków w ramach Programu, mogliśmy odpowiednio wcześnie uruchomić finansowanie dodatkowych projektów. Ich realizacja rozpocznie się w sierpniu 2022 r., a zakończy w styczniu 2023 r., tak aby możliwe było ich rozliczenie jeszcze w obecnej edycji projektu PCI. Za wdrożenie, obsługę i rozliczenie projektów odpowiadać będzie Dział Programów Grantowych PCI we współpracy z Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej oraz Działem Nauki i Projektów Uniwersytetu Rzeszowskiego – dodaje Krzysztof Borowicz.

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oprócz środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji prac badawczo-rozwojowych, PCI kompleksowo wspiera proces komercjalizacji stworzonych rozwiązań technologicznych a także prowadzi działania doradcze i szkoleniowe.

WNIOSKI Z LISTY REZERWOWEJ KONKURSU dofinansowane na podstawie §3 ust. 10 Regulaminu konkursu 1/2021 zgodnie z rekomendacją Komitetu Alokacji Zasobów PCI wyrażonej uchwałą nr 1/06/2022 z dnia 29.06.2022r. 

Udostępnij

Przeczytaj również

27 marca, 2023

Zdalna platforma badawcza – innowacyjny projekt naukowców z Politechniki Rzeszowskiej

Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej opracowali system do komunikacji satelitarnej i radiowej z możliwością zdalnego dostępu dla użytkowników z całego świata.

Czytaj dalej Czytaj dalej

24 marca, 2023

PCI ProtoLab gospodarzem drugiej edycji TEDx Rzeszów

PCI ProtoLab było gospodarzem drugiej edycji TEDx Rzeszów. W czwartek, 23 marca odbyło się spotkanie, którego tematem przewodnim była Nowa Normalność. Na scenie swoje prelekcje wygłosili m.in.: Ela Bonda, Magda Daniłoś, Małgorzata Makowska, Krzysztof Janowski, Maciej Chrzanowski, Krzysztof Demutha, Michał Litwin i Michał Wichrowski. Przez cały dzień, prelegenci pochylali się nad zagadnieniami związanymi z m.in. sztuczną inteligencją, odpornością psychiczną i trendami w lotnictwie. Wydarzenie TEDx to lokalne spotkanie, podczas którego na żywo odbywają się rozmowy i występy podobne do TED. Wydarzenia TEDx są w pełni planowane i koordynowane niezależnie, na zasadzie od społeczność dla społeczności. Treść i projekt każdego wydarzenia TEDx są unikalne i opracowywane niezależnie, ale wszystkie mają wspólne cechy. TED oznacza Technology, Entertainment, Design – technologię, rozrywkę, projektowanie […]

Czytaj dalej Czytaj dalej

23 marca, 2023

Zakończyła się konferencja pn. „Podkarpacka Gospodarka 2023”

Ponad 100 uczestników – przedstawicieli świata nauki i biznesu, dwa panele dyskusyjne i 9 prelekcji. Zakończyła się konferencja pn. „Podkarpacka Gospodarka 2023”, której organizatorami było Podkarpackie Centrum Innowacji oraz Business Centre Club Loża Rzeszowska.

Czytaj dalej Czytaj dalej
Skip to content