Podkarpackie stawia na wodór

4 czerwca, 2024

Podkarpackie Centrum Innowacji zostało członkiem Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Wiadomość przekazano podczas konferencji prasowej, która poprzedziła otwarcie sympozjum poświęconego gospodarce wodorowej.

Sympozjum było jednym z elementów wizyty studyjnej na Podkarpaciu parterów projektu UNLOCK, w który zaangażowany jest również Samorząd Województwa Podkarpackiego. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele regionów z kilku europejskich państw, wiodących w zakresie wdrażania i wykorzystywania technologii wodorowych.  

– Przez takie projekty, przez kontakty międzynarodowe, przez współpracę różnych instytucji możemy swoje doświadczenia coraz bardziej poszerzać. To także ważny moment dla Podkarpackiego Centrum Innowacji, które właśnie wchodzi w skład Doliny Wodorowej, realizując zadania wynikające z jego powinności, które są zawarte w nazwie spółki – mówił Władysław Ortyl, marszałek województwa.

Projekt UNLOCK realizowany jest w ramach programu Interreg Europe, co – jak podkreślił marszałek – jest niezwykle ważne, gdyż angażowanie środków z różnych źródeł – krajowych i europejskich, prowadzi do osiągania pożądanych rezultatów.

Beata Kviatek – koordynator projektu UNLOCK z Hanze Uniwersytet Nauk Stosowanych podkreśliła rolę projektu w zakresie zidentyfikowania dobre praktyki administracyjnych, które staną się inspiracją i wzorem dla innych regionów Europy.

Informacje o włączeniu PCI w skład Podkarpackiej Doliny Wodorowej przekazał prof. Jarosław Sęp – prezes stowarzyszenia.

– Jest mi niezwykle miło poinformować, że po jednomyślnym głosowaniu Podkarpackie Centrum Innowacji zostało przyjęte w poczet członków Podkarpackiej Doliny Wodorowej. To bardzo istotny element wsparcia, którego gospodarka wodorowa na Podkarpaciu bardzo potrzebuje – mówił.

Podkarpackie Centrum Innowacji chce być aktywnym graczem w regionalnym ekosystemie, który będzie rozwijać technologie wodorowe, poszerzać naszą wiedzę  – podkreślił prezes PCI Michał Tabisz.

Celem Projektu UNLOCK jest zmniejszenie dysproporcji między regionami europejskimi i ulepszenie instrumentu polityki na rzecz wzmocnienia zrównoważonego wzrostu, konkurencyjności MŚP i tworzenia miejsc pracy, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, w rozwijającej się regionalnej gospodarce, oparte na zielonym wodorze.

Udostępnij
Skip to content